Solceller finns i alla skånska kommuner

En kartläggning av samtliga elnätsföretag i Skåne visar att solceller är på stark frammarsch i Skåne.

Kartläggningen som är utförd av Solar Region Skåne och Energikontoret Skåne visar att det i september fanns totalt 481 elnätsanslutna solcellsanläggningar i Skåne och av dessa hade 206 anläggningar tillkommit bara under 2014. Solcellerna finns i alla skånska kommuner och den sammanlagda effekten är drygt 6 MW vilket motsvarar en uppskattad årlig elproduktion på 5,4 miljoner kWh.

El från solceller produceras på ett miljövänligt sätt och solceller har en lång teknisk livslängd – åtminstone 25 år. Solcellselen står för en liten del av det totala elbehovet i Skåne men motsvarar ändå en elförsörjning för över 1 000 hushåll med en årlig elanvändning på 5 000 kWh. Då solcellerna är anslutna till elnätet kan överskottet av el som uppstår under soliga dagar säljas till elhandelsbolag och levereras till nätet.

– Försäljning av överskottsel kan komma att bli än mer lönsamt efter årsskiftet om förslaget om skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel införs. Det tillsammans med fortsatt sjunkande priser för solceller gör att det även framöver kommer se ljust ut för den som vill investera i solen, säger Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne.

Förbättrad statistik för solel behövs för hela Sverige

Kartläggningen av solel är den första i sitt slag i Skåne och ger en förbättrad bild av läget inom ett område där det saknas officiell statistik. Den bästa statistik som i nuläget finns tillgänglig för hela Sverige är baserad på en undersökning om försäljning av solcellsanläggningar. Denna statistik saknar geografisk uppdelning, innehåller osäkerheter och publiceras med ett drygt halvårs fördröjning.

– För att kunna stödja den svenska solcellsmarknaden på rätt sätt är det viktigt att ha god kunskap om hur många anläggningar som faktiskt byggs i Sverige. En förbättrad statistik för nätansluten solenergi i Sverige bör komma till stånd så fort som möjligt, säger Magnus Strand, Energikontoret Skåne.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar