Energilyftet besöker Lund 13 december

Energilyftet besöker Lund 13 december

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 13 december håller Energilyftet motivationsseminarium för ökat lågenergibyggande i Lund. Sista anmälan 5 december.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Samsø och Simris – framtiden är här!?

Julmingel tisdagen 19 december 14.30-16.30 i Malmö arrangerat av Biogas Syd, Solar Region Skåne, Skånes vindkraftsakademi och Näringslivskontoret Malmö stad!

Det är som avloppet – funkar det bra så märks det inte

På fem år ersatte Eslövs kommun nästan all fossil uppvärmning, i de egna fastigheterna, med förnybara alternativ. Eldningsolja byttes mot biobränslen och naturgas byttes mot biogas. Totalt minskade den fossila andelen med över 80 %. Hur lyckades egentligen Eslöv med detta?

Framgångsrikt arbete för fossilbränslefria fordon i Helsingborg

Hela 90% av Helsingborgs stads 400 fordon kan drivas helt förnybart med biogas eller el. En tydlig viljeinriktning från staden och en central fordonsfunktion är några av nycklarna till det framgångsrika arbetet med att fasa ut fossilbränsledrivna fordon.

Ny sida med klimattips

På grund av geografiska förutsättningar är Skåne extra sårbart inför framtidens förändrade klimat. Visste du till exempel att 23 000 skånska bostadshus hotas av en stigande havsnivå år 2100?

Workshop om risk- och säkerhet och solceller

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Vad väntar vi på?

FN:s klimatpanel IPCC håller ett författarmöte i Malmö. Därför anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Vi får lyssna till forskare från IPCC och SMHI samt på representant från en svårt drabbad men hårt arbetande skånsk kommun.

Fler nyheter