Skånes Energiting – med det senaste inom förnybar energi, energieffektivisering och Skånes väg mot fossilfrihet.

Skånes Energiting – med det senaste inom förnybar energi, energieffektivisering och Skånes väg mot fossilfrihet.

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 13 juni anordnades Skånes Energiting på Malmö arena. Mötena stod i fokus, där deltagarna bidrog med kunskap om den senaste utvecklingen, knöt nya kontakter och delade med sig av sina idéer och visioner. Med arenor och utställare från energi- och klimatområdet, inspirerade och gav Skånes Energiting verktyg till förändring.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Full fart mot en fossilbränslefri framtid!

Sedan 2016 arbetar 10 skånska kommuner intensivt tillsammans för att bli fossilbränslefria. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100 % av all el, 75 % av uppvärmningen och 40 % av drivmedlen är fossilbränslefria.

Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni. Skåne Solar Award går till Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och Skånes vindkraftspris går till forskarna Martin Green och Jens Rydell!

Optimeringsnätverket besökte Örkelljunga

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter träffades den 1 juni i Örkelljunga. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Vi hade en givande dag med temat ventilation.

Nätverksträff för energi-/driftansvariga på kommunala lokaler och fastigheter

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter hade uppstartsmöte i mars tidigare i år men det finns platser kvar. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Nu finns chansen att dyka upp på torsdag den 1 juni i Örkelljunga och vara med.

Skåne växlar upp i klimatomställningen – vill vara klimatneutralt 2030

Skåningarna minskar sina utsläpp av växthusgaser, blir allt energieffektivare och har i princip fasat ut oljan i sin uppvärmning vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Samtidigt drivs 90 procent av fordonen i Skåne med fossila bränslen, det regionala målet om att öka energiproduktionen från förnybara energikällor nås inte och utsläppen från vår konsumtion ökar. En ny klimatstrategi för Skåne ska skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Skåne 2030. Det är Skånes svar på uppropet om fossilfritt Sverige som idag anordnar en konferens i Lund.

Välkommen på Skånes Energiting 2017!

Välkommen på Skånes Energiting 2017 – Skånes största mötesplats för energifrågor! För elfte året i rad arrangeras Energikontoret Skånes största årliga event – Skånes Energiting. På programmet i år medverkar bland annat Robert Andrén, departementsråd och

Fler nyheter