Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2018!

Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2018!

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkommen till Skånes Energiting 2018 – Skånes största mötesplats för energifrågor. Anmäl dig redan idag!

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Programmet klart för Skånes Energiting!

Nu är programmet klart för Skånes Energiting 2018 – vi är stolta över programmet och glada över att intresset för att få vara med som talare har varit så stort! Skånes största mötesplats för energifrågor arrangeras i år 19 juni och kommer att präglas av innovativa lösningar för att nå våra ambitiösa mål för 2030.

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Optimeringsnätverket är på väg mot slutfasen

Totalt har 6 nätverksträffar och 16 utbildningsdagar genomförts i projektet. Under nätverksträffarna har energi och driftansvariga från 11 kommunala förvaltningar samlats kring olika teman och bytt erfarenheter. Utöver nätverksträffarna har medlemmarna valt två fastigheter i sitt bestånd som konsulten i nätverket tillsammans med den egna driftpersonalen fördjupat sig i under två heldagar. En nätverksträff är nu kvar och 4 utbildningsdagar återstår för medlemmarna i projektet.

Solenergi i arkitekturen – 21 mars, Malmö

Intresset för solenergi växer snabbt och solceller kommer att bli allt vanligare i och på våra byggnader i framtiden. Hur kan solenergi bli en del av en god arkitektur? Kom och lyssna på erfarenheter och se goda exempel på byggnadsintegrerad solenergi från initierade experter.

Skåne och Blekinge blir Elbilslandet Syd

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilbränslefri. I Skåne och Blekinge ska vi nu göra det lättare för företag att välja elbil eller andra fossilfria transporter. Projektet heter Elbilslandet Syd.

Stort intresse för energi- och klimatrådgivning på villamässa

Den 1-4 mars 2018 bemannade Energirådgivarna i Skåne en monter på Stora Villamässan på Malmömässan. 622 personer besökte montern och fick rådgivning, kunde delta i quiz och ta del av nyuppdaterade broschyrer, det är en ökning mot förra årets 574 monterbesökare.

Repowering i vindkraften

Välkomna på seminarium fredagen 13 april 10-13 i Malmö. Om inte repowering kommer igång för den landbaserade vindkraften så riskerar vi i Skåne ha mindre vindkraft 2025 än vad vi har idag. Den tidigaste vindkraften i Sverige byggdes ut på de allra bästa vindlägena, ofta kustnära och i slättlandskap i södra Sverige. Ska dessa lägen även framöver nyttjas för vindkraft så är det dags att börja prata om möjligheter och hinder för repowering!

Fler nyheter