Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2018!

Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2018!

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkommen till Skånes Energiting 2018 – Skånes största mötesplats för energifrågor. Anmäl dig redan idag!

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Nya insatsprojekt för Energi- och klimatrådgivare

Skånes Energi- och klimatrådgivare kommer bedriva nya insatsprojekt under 2018. Insatsprojekten har en bredare målgrupp, fler aktiviteter och större möjligheter än tidigare år.

Nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 2018

Har du byggt Skånes bästa solcells- eller solvärmeanläggning? Eller känner du någon som arbetat med kunskapsutbyte mellan aktörer inom vindkraftsområdet? Förslag på pristagare skickas in senast den 16 mars via länkarna nedan. Skåne Solar Award

Så får Sveriges kommuner del av den nya vindkraftspremien

Nyligen har Regeringen tilldelat Energimyndigheten uppdraget att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år.

Fortsatt stöd till företag som vill energieffektivisera

Förlängt samarbete innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Sedan 2015 har vi på energikontoret Skåne samarbetat med Energimyndigheten för att få fler små och medelstora företag att energieffektivisera. Genom projektet Regionala noder har vi hjälpt företag att komma igång att energieffektivisera.

Så ska Skåne bli fossilbränslefritt och klimatneutralt

Till 2030 ska klimatutsläppen i Skåne sänkas till en tredjedel av dagens nivå genom bland annat klimatsmartare transporter, mer förnybar el och en hållbar konsumtion. Det framgår av förslaget till ny klimat- och energistrategi för Skåne, som tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Samsø och Simris – framtiden är här!?

Julmingel tisdagen 19 december 14.30-16.30 i Malmö arrangerat av Biogas Syd, Solar Region Skåne, Skånes vindkraftsakademi och Näringslivskontoret Malmö stad!

Fler nyheter