Programmet klart för Skånes Energiting!

Programmet klart för Skånes Energiting!

Publicerad:

Dela nyhet:

Nu är programmet klart för Skånes Energiting 2018 – vi är stolta över programmet och glada över att intresset för att få vara med som talare har varit så stort! Skånes största mötesplats för energifrågor arrangeras i år 19 juni och kommer att präglas av innovativa lösningar för att nå våra ambitiösa mål för 2030.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Ny broschyr om repowering i vindkraften

Ny broschyr visar på hinder och möjligheter med repowering i vindkraften. En fråga som börjar bli aktuell inte minst i Skåne där vindkraften byggdes ut tidigt och nu en stor andel börjar bli gammal.

Välkomna på tryckluftsseminarium i Helsingborg

Är du intresserad av att lära dig mer om tryckluftssystem och hur du kan optimera dem för att spara pengar och miljö? Då är du välkommen till tryckluftsseminariet den 7 juni 2018 på Rådhuset i Helsingborg.

Lokala energisystem i Simris

Seminarium tisdagen 8 maj 15-16.30 hos E.ON i Malmö. Seminariet arrangeras av Hållbart byggande i syd, Energikontoret Skåne, Solar Region Skåne och Skånes vindkraftsakademi. Kostnadsfritt för medlemmar i föreningarna.

Nätverk för industriell symbios i Skånes kommuner

Tänk om vi kunde öka energieffektiviteten genom att dela på resurser. Just nu är ett nytt nätverk under uppstart för er som arbetar med eller är intresserade av industriell symbios i Skåne. Industriell symbios är ett koncept där en aktörs avfall, kan utnyttjas som resurs i en annan organisation och på så sätt minska behovet av att använda jungfruligt material.

Studieresa och seminarium om industriell symbios

Den 18-19 april arrangeras en studieresa i Skåne inom projektet Urban Baltic Industriell Symbios, med partners från Danmark, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige. Det finns möjlighet för ett par deltagare från Skåne att delta i turen och få lära sig mer om industriell symbios och knyta kontakter partnerskapet. Vi besöker och får ta del av inspirerande exempel på industriell symbios i Landskrona, Bjuv och Malmö.

Fler nyheter