Välkommen på Skånes Energiting 2017!

Välkommen på Skånes Energiting 2017!

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkommen på Skånes Energiting 2017 – Skånes största mötesplats för energifrågor! För elfte året i rad arrangeras Energikontoret Skånes största årliga event – Skånes Energiting. På programmet i år medverkar bland annat Robert Andrén, departementsråd och

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Nätverksträff för energi-/driftansvariga på kommunala lokaler och fastigheter

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter hade uppstartsmöte i mars tidigare i år men det finns platser kvar. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Nu finns chansen att dyka upp på torsdag den 1 juni i Örkelljunga och vara med.

Skåne växlar upp i klimatomställningen – vill vara klimatneutralt 2030

Skåningarna minskar sina utsläpp av växthusgaser, blir allt energieffektivare och har i princip fasat ut oljan i sin uppvärmning vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Samtidigt drivs 90 procent av fordonen i Skåne med fossila bränslen, det regionala målet om att öka energiproduktionen från förnybara energikällor nås inte och utsläppen från vår konsumtion ökar. En ny klimatstrategi för Skåne ska skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Skåne 2030. Det är Skånes svar på uppropet om fossilfritt Sverige som idag anordnar en konferens i Lund.

Välkommen på Skånes Energiting 2017!

Välkommen på Skånes Energiting 2017 – Skånes största mötesplats för energifrågor! För elfte året i rad arrangeras Energikontoret Skånes största årliga event – Skånes Energiting. På programmet i år medverkar bland annat Robert Andrén, departementsråd och

Insatsprojekt

Projekten omfattar solenergi, transporter och belysning och kommer att bedrivas likartat över hela landet. Syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Häng med på Tryckluftsafari 1

Vill du träffa andra företag som är intresserade av att av att hitta ett tydligare förhållningssätt till energi? Vill du få inspiration av företag som kommit långt i sitt energiarbete? Då är Energikontoret Skånes kostnadsfria seminarier rätt för dig. Här får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Vindkraften ökar trots tuffare förutsättningar

Effekten från den svenska vindkraften har tiodubblats under de senaste 10 åren och Skåne fick 34 nya verk under 2016. Ny landbaserad vindkraft på rätt platser, re-powering och havsbaserad vindkraft kan lösa det skånska el-underskottet.

Solceller – utbildning och studiebesök i Blekinge och Skåne

Installerade solceller i Skåne ökade med 75 % under 2016, och i Blekinge med 74%. Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor.

Fler nyheter