Vad väntar vi på?

Vad väntar vi på?

Publicerad:

Dela nyhet:

FN:s klimatpanel IPCC håller ett författarmöte i Malmö. Därför anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Vi får lyssna till forskare från IPCC och SMHI samt på representant från en svårt drabbad men hårt arbetande skånsk kommun.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Vad väntar vi på?

FN:s klimatpanel IPCC håller ett författarmöte i Malmö. Därför anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Vi får lyssna till forskare från IPCC och SMHI samt på representant från en svårt drabbad men hårt arbetande skånsk kommun.

Energiledning och klimatcertifiering för företag

Välkommen till en spännande förmiddag om energieffektivisering och klimatcertifiering. Visste du att 3 av 4 kunder vill ha verktyg som underlättar för dem att välja livsmedel med minskad klimatpåverkan? Här får du veta mer om vad en klimatcertifiering innebär och vilka stöd du kan få för att energieffektivisera i ditt företag. Du får också lyssna på erfarenheter från Bjärefågels arbete med klimatcertifiering.

Deras utbildning vänder klimatångest till engagemang

Den 31 oktober lanserar Energikontoret Skåne ett unikt utbildningsmaterial kring klimatfrågan som bygger på digital teknik. Målet med utbildningsmaterialet är att vända den klimatångest som många ungdomar känner till ett engagemang och visa vad som ger mest effekt när det gäller att spara på jordens resurser.

Projektmöte på Symbiose Center i Kalundborg

Energikontoret driver ett projekt med nio samarbetsparterns i fem länder med syfte att lära sig mer om industriell symbios och hur konceptet kan spridas till fler. Den 20-21 september besökte ett tjugotal projektdeltagare Symbiose Center i Kalundborg. Det var också här begreppet industriell symbios en gång föddes.

Välkommen på en inspirationsdag med temat Globala megatrender i klassrummet

Välkommen på en inspirationsdag under höstlovet, som riktar sig till lärare på högstadie-och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Dagen fokuserar på hur de stora trender som påverkar världen just nu, de så kallade globala megatrenderna, påverkar skolan och kommande generationer elever.

Studiebesök – solceller på företag

Är du nyfiken på att skaffa solenergi till företaget? Följ med på studiebesök till tre företag i Malmö/Burlöv som har egna solceller! Studiebesöket sker den 3 oktober klockan 13-16. Anmäl dig senast 29/9.

Fler nyheter