Ny chef på Energikontoret med både språk- och musiköra

Ny chef på Energikontoret med både språk- och musiköra

Publicerad:

Dela nyhet:

Anna Nilsson är ny avdelningschef för Energikontoret Skåne sedan mitten av augusti. Hon har tidigare arbetat både i Bryssel och Kina och får nu en viktig roll för energiomställningen i Skåne.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Bra, men alldeles för långsamt

Utbyggnaden av tankstationer för rena bränslen och införskaffandet av fordon som kör på alternativa bränslen går för långsamt för att uppnå de nationella och EU/EEA-mål kopplat minskning av CO2-utsläpp från transporter. Det slår en ny rapport, framtagen av EU-projektet Scandria2Act, fast.

Full fart mot en fossilbränslefri framtid!

Sedan 2016 arbetar 10 skånska kommuner intensivt tillsammans för att bli fossilbränslefria. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100 % av all el, 75 % av uppvärmningen och 40 % av drivmedlen är fossilbränslefria.

Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni. Skåne Solar Award går till Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och Skånes vindkraftspris går till forskarna Martin Green och Jens Rydell!

Optimeringsnätverket besökte Örkelljunga

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter träffades den 1 juni i Örkelljunga. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Vi hade en givande dag med temat ventilation.

Fler nyheter