Talare och arenor på årets Energiting

Talare och arenor på årets Energiting

Publicerad:

Dela nyhet:

Du har väl inte missat årets talare och arenor till Skånes Energiting 2019? Konferensen är mellan 08:30 - 16:30 den 4 juni. Anmäl dig och knyt kontakter på Skånes största årliga konferens för energifrågor.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Kapacitetsbristen i elsystemet i södra Skåne berör många aktörer i regionen idag, inte minst de som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet. Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. Energikontoret Skåne och E.ON bjöd därför in till en förmiddag för att skapa en gemensam förståelse kring problematiken och hur vi med gemensamma krafter kan föra arbetet framåt.

Talare och arenor på årets Energiting

Du har väl inte missat årets talare och arenor till Skånes Energiting 2019? Konferensen är mellan 08:30 - 16:30 den 4 juni. Anmäl dig och knyt kontakter på Skånes största årliga konferens för energifrågor.

Energieffektiviseringsnätverk utbyter erfarenheter för ökad energibesparing

Energieffektiviseringsnätverk hjälper små och medelstora företag att öka sin energikompetens. Företagen ges expertrådgivning och erfarenheter med andra företag kan utbytas. Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan. Fem skånska energieffektiviseringsnätverk finansieras av EU medel och Energimyndigheten fram till juni 2020. Med ett drygt ett år kvar av projekttiden syns redan nu tydliga resultat i företagens arbete. I veckan träffades ett av nätverken i Sibbhult i norra Skåne hos Swepart Transmission AB.

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. På www.kfsk.se/fbf kan du ta del av verktyg, guider och inspiration.

Seminarium om industriell symbios i Kristianstad 23 april

Vill du höra mer om verkliga exempel och ställa frågor till personer med egen erfarenhet av industriell symbios? Kom då till seminarium/nätverksträff i Kristianstad och stilla din nyfikenhet. Bland annat kommer Kemira presentera Industri Park of Sweden och samarbetet med Öresundsverket.

Vindkraft till havs och regional näringslivsutveckling – tre filmer

Under vintern 2018-2019 så har Skånes vindkraftsakademi/Energikontoret Skåne tillsammans med OffshoreVäst/RISE arrangerat tre seminarier med olika tongivande personer om vindkraft till havs och den lokala och regionala hamn- och näringslivsutveckling som följer. Vi börjar resan i Storbritannien, vid Kentish Flats öster om London, fortsätter via Arkona, en ny tysk vindkraftspark mellan Rügen och Bornholm som invigs nu i april 2019 för att slutligen landa i framtiden och Landskrona. Dessa havsbaserade vindkraftsparker ger inte bara stabil förnybar energi, de är också miljardinvesteringar som ger ringar på vattnet i form av tillväxt och jobb! Ni som inte var på plats kan se samtalen här som alla filmades.

Fler nyheter