Elbilslandet Syd – Halvtidskonferens

Elbilslandet Syd – Halvtidskonferens

Publicerad:

Dela nyhet:

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi tillsammans åstadkommit i Elbilslandet Syd så här långt? Och vad har vi kvar? Välkommen på en halvdagkonferens inom Elbilslandet Syd om marknadspotential, möjligheter och goda exempel. Kunskap och inspiration för dig som VD, inköpare, fordons- eller hållbarhetsansvarig och affärsutvecklare såväl som leverantörer av fordon eller laddinfrastruktur.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Elbilslandet Syd – Halvtidskonferens

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi tillsammans åstadkommit i Elbilslandet Syd så här långt? Och vad har vi kvar? Välkommen på en halvdagkonferens inom Elbilslandet Syd om marknadspotential, möjligheter och goda exempel. Kunskap och inspiration för dig som VD, inköpare, fordons- eller hållbarhetsansvarig och affärsutvecklare såväl som leverantörer av fordon eller laddinfrastruktur.

Företagsträff i Hässleholm

Ta chansen att träffa Energikontoret och andra aktörer på en kostnadsfri företagsträff om energi i Hässleholm den 24 september.

Studiebesök och workshop om sorptiv kyla

Den 19 september anordnas ett kostnadsfritt studiebesök kombinerat med en workshop om sorptiv kyla i Prenads lokaler på Muskötgatan 8 i Helsingborg. Välkomna!

Nya ekonomiska stöd till små- och medelstora företag

Utlysningen, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder och miljöstudier riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Via programmet Teknikutveckling & Innovation erbjuds ekonomiskt stöd till att göra en djupare analys eller en investering för bättre energihushållning.

Företagsnätverk för energieffektivisering ger resultat!

Det har nu gått 3 år sedan en stor nationell satsning på energieffektiviseringsnätverk startades. 220 företag i 35 olika nätverk runt om i Sverige deltar i satsningen. Sedan 2016 har företagen genomfört energikartläggningar, tagit fram mål och handlingsplaner för sitt energiarbete, och påbörjat flera energieffektiviserande åtgärder.

Fler nyheter