Välkommen till Skånes Energiting 2020!

Välkommen till Skånes Energiting 2020!

Publicerad:

Dela nyhet:

Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2020 - Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Årets Energiting äger rum på Malmömässan den 28 maj, säkra din plats redan idag!

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Välkommen på biogasseminarium 11 mars i Lund!

Ett seminarium i biogasmarknadens tecken. Vi pratar om biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv och får en genomgång av det danska systemet. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

Välkommen till Skånes Energiting 2020!

Nu är anmälan öppen till Skånes Energiting 2020 - Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Årets Energiting äger rum på Malmömässan den 28 maj, säkra din plats redan idag!

Tack alla som deltog under Hållbara beslut för fastigheten

Energieffektivisering, rådgivning, renoveringar, rätt materialval, ändra tankesätten...det var mycket som togs upp under "Hållbara beslut för fastigheten" som arrangerades den 7 november. Dit tog sig engagerade människor som var intresserade av att veta mer hur de kan göra hållbara val till sina fastigheter. Tack till alla deltagande.

Seminarium om repowering 25 november i Helsingborg

I samarbete med Skånes vindkraftsakademi arrangerar Svensk vindkraftförening ett seminarium om repowering måndag 25 november 15.00-19.00 på Clarion Grand Hotel i Helsingborg.

Ny handbok för kommunal vindkraftsplanering

En ny handbok för kommunal vindkraftsplanering är framtagen och syftar till att uppdatera och inspirera, framförallt kommunal verksamhet, kring vindkraften utifrån de regler och rekommendationer som finns idag.

Digitaliserad energihushållning i kommunala fastigheter

Gate 21 tillsammans med Energikontoret Skåne genomgår nu ett förstudie inom Interreg där vi kontaktar offentliga verksamheter på båda sidorna av sundet för att kartlägga behov och problemformuleringar för att hitta samarbetspartners till den ansökan som är tänkt att skickas in i februari till ett större projekt som pågår till september 2022.

Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion

Ett exempel på industriell symbios är att överskottsvärmen ifrån ett företag kan forslas vidare till en närliggande verksamhet där den energin kan användas av nästa part. I Bjuv har man tagit överskottsvärmen från en verksamhet och kopplat den vidare för nyttjande i samhällsplaneringen och till gagn för kommunens invånare

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Vart börjar man och hur går man vidare? Välkomna till en kostnadsfri träff på torsdag den 7 november riktat till dig som är medlem i en bostadsrättsförening, byggare eller fastighetsägare. Arrangörerna vill stötta er i att göra rätt val kring byggnation, renovering och underhåll.

Fler nyheter