Kategori: Nyheter

Dialogmöte med fokus på energiförsörjning och arbetsmarknad

Med en gemensam plattform delas nulägesbeskrivningar, skapas gemensamma målbilder och diskuteras fortsatt väg framåt. På agendan för årets första dialogmöte stod energiförsörjning och arbetsmarknad. Energiförsörjning Läget är akut för energiförsörjningen i Skåne. Kommunförbundet Skåne har under

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Tillgången till kollegialt lärande är framgångsfaktorn som både rektorer och utbildningschefer pekar ut som de största effekterna med nätverket. Kommunerna blir mer attraktiva arbetsgivare och rektorerna får kollegor att diskutera med och lösa de utmaningar

Publicerad: 10 december, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Medlemsdialog – översyn av Kommunförbundet Skåne Vad önskar medlemmarna få ut av sitt kommunförbund? Det har en extern konsult utrett under hösten. Rapporten visar att majoriteten av medlemmarna ser ett stort behov av ett kommunförbund

Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg

Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg. DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg.

Publicerad: 3 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och i Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. För att uppmärksamma detta bjöd Kommunförbundet Skåne i

Publicerad: 27 november, 2019

Läs mer

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Det är drygt ett år sedan projektet Hela Vägen drog igång. Målet är att sprida en attitydförändring och kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) bland offentliga och privata arbetsgivare och skolor i Skåne. Attitydförändringen ska i

Publicerad: 18 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer