Kategori: Nyheter

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Kommunförbundet Skåne har, av Skånes kommuner och ett flertal kommuner i Halland och Kronoberg, i uppdrag att genomföra upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal. Uppdraget innefattar även förvaltning

Publicerad: 19 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Till mässan välkomnas arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och tekniker med flera inom Skånes kommuner, Region Skåne eller angränsande län och kommuner. Under mässan arrangeras workshops kring bland annat möta vårdtagare med demens och vikten att sitta

Publicerad: 19 februari, 2020Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Ny förbundsdirektör på Kommunförbundet Skåne

Ola har god kännedom om verksamheten då han ansvarade för den genomlysning av Kommunförbundet Skåne som genomfördes under hösten 2019. Detta gör att vi inte tappar fart i vårt förändringsarbete samtidigt som vi inom kort

Publicerad: 30 januari, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer