Kategori: Nyheter

Åtgärdsförslag presenterades för arbetsmarknadsministern

Kommunförbundet Skånes ordförande Patric Åberg (M) och 2:e vice ordförande Johan Andersson (S) har träffat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Stockholm. På mötet diskuterades Arbetsförmedlingens pågående reformering och konsekvenserna det innebär för de skånska kommunerna och

Vilka gränser finns det med att mäta kunskap?

Den 23 oktober samlas 100 skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer och lektorer från Skånes kommuner och organisationer samt 100 forskare från Malmö Universitet. Seminariet som anordnas i samarbete med Malmö Universitet, Fakultet för Lärande och samhälle, och

Publicerad: 22 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånes socialchefer mobiliserar för framtiden

Dagen inleddes av Sara Henrysson Eidvall legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi som föreläste om ledarskap och tillit. Sara beskrev teorier om ledarskap, grupper och medarbetarskap och belyste även det ansvar chefer har

Publicerad: 21 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Save the date – Slutkonferens för DigiLitt.kom!

DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nio sydsvenska kommuner är med i projektet och 543 deltagare. Projektet pågår mellan

Publicerad: 15 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

Många skånska kommunerna bygger just nu eller planerar för nya välfärdsfastigheter. Förskolor, skolor och särskilt boende för äldre är de ändamål som det byggs flest fastigheter för. I de flesta av kommunerna arbetar förvaltningarna inom

Publicerad: 10 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånes miljö- och hälsoskyddsinspektörer samlas för kompetensutveckling

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd. Tillsammans arbetar de för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn och kontroll inom miljöbalken

Publicerad: 7 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Euroregion Baltic på besök i Skåne

På bilden är även Peter Nilsson, Samhällsutvecklingschef, Johanna Haward som arbetar med våra internationella frågor samt Ellinor Ekholm som gör sin praktik hos oss. Läs mer om Euroregion Baltic här.

Publicerad: 3 oktober, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Informationsträffen infattade fyra

Publicerad: 3 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Regional familjecentralkonferens om barn som lever i utsatta miljöer

Den 1 oktober äger årets regionala familjecentralkonferens rum. Konferensen vänder sig till personal och styrgrupper vid Skånes familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter samt politiker och tjänstepersoner i Region Skåne och de skånska kommunerna. Syftet är att

Publicerad: 30 september, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer