Kategori: Nyheter

Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna?

Den 22 november arrangeras Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra som har intresse av fördjupning,

Publicerad: 5 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Åtgärdsförslag presenterades för arbetsmarknadsministern

Kommunförbundet Skånes ordförande Patric Åberg (M) och 2:e vice ordförande Johan Andersson (S) har träffat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Stockholm. På mötet diskuterades Arbetsförmedlingens pågående reformering och konsekvenserna det innebär för de skånska kommunerna och

Vilka gränser finns det med att mäta kunskap?

Den 23 oktober samlas 100 skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer och lektorer från Skånes kommuner och organisationer samt 100 forskare från Malmö Universitet. Seminariet som anordnas i samarbete med Malmö Universitet, Fakultet för Lärande och samhälle, och

Publicerad: 22 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånes socialchefer mobiliserar för framtiden

Dagen inleddes av Sara Henrysson Eidvall legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi som föreläste om ledarskap och tillit. Sara beskrev teorier om ledarskap, grupper och medarbetarskap och belyste även det ansvar chefer har

Publicerad: 21 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Save the date – Slutkonferens för DigiLitt.kom!

DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nio sydsvenska kommuner är med i projektet och 543 deltagare. Projektet pågår mellan

Publicerad: 15 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

Många skånska kommunerna bygger just nu eller planerar för nya välfärdsfastigheter. Förskolor, skolor och särskilt boende för äldre är de ändamål som det byggs flest fastigheter för. I de flesta av kommunerna arbetar förvaltningarna inom

Publicerad: 10 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer