Kategori: Nyheter

Nu har 29 kommuner anslutit sig till Vård- och omsorgscollege

– Syftet med Vård- och omsorgscollege är att få till utbildningar för att kunna möta framtidens behov av kompetens och i tillräcklig omfattning, sägen Susanne Rosenström, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne. Organisationen finns

Publicerad: 25 augusti, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Extrainsatt förbundsmöte 2 oktober

Sedan 2019 pågår ett omtag för förbundet. Under 2019 genomfördes en fördjupad medlemsdialog, vilken syftade till att tydliggöra medlemmarnas syn på förbundets syfte, uppdrag och samspelet mellan medlemmar och förbundet. Efter medlemsdialogen har en arbetsgrupp

Publicerad: 11 augusti, 2020Sidansvarig: Evelina Johansson

Läs mer

Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-20 att ge beredningen för kommunalekonomiska frågor i uppdrag att se över hur kommunerna påverkas av riktade statsbidrag till skolområdet samt att föreslå fortsatt arbete kring frågan. Den

Publicerad: 25 juni, 2020Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Uppdrag En enig styrelse fattade den 3 april beslut om ett nytt uppdrag för förbundet: Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna Förbundet ska hålla samman Skånes kommuner och vara en samlad

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

EU frigör regionala medel för att hantera coronakrisen

Europeiska rådet har den 30 mars antagit två lagstiftningsakter för att snabbt frigöra medel från EU:s budget. Lagstiftningen träder i kraft den 1 april men utgifter kommer att göras tillgängliga från och med den 1 februari

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Konferensen fokuserar på orsaker bakom skolfrånvaro samt olika vägar för att främja skolnärvaro på både förvaltnings- och skolnivå. Dagen kommer att bestå av föreläsningar med forskare samt representanter från kommuner och skolor som på olika

Publicerad: 27 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer