Kategori: Miljö

Skånes miljö- och hälsoskyddsinspektörer samlas för kompetensutveckling

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd. Tillsammans arbetar de för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn och kontroll inom miljöbalken

Publicerad: 7 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Klimattips vid värmebölja

Vem påverkas mest av värmen? De som påverkas extra mycket när värmen stiger under sommaren är: äldre kroniskt sjuka små barn gravida personer med funktionsnedsättning personer som tar viss medicin (t. ex. vätskedrivande eller antidepressiva

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

– Det började med uppropet om ett Fossilbränslefritt Skåne, berättar projektledare Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Ett antal av de kommuner som skrivit under funderade över hur de konkret skulle arbeta för att nå fossilfrihet till

Publicerad: 14 juni, 2018Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Workshop om risk- och säkerhet och solceller

Talare på workshopen var Elsäkerhetsverket, Boverket, Räddningstjänsten Syd, Solect Power, Öresundskraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunde dessvärre ej deltaga pga. förhinder. Syftet var att belysa frågor kring risk- och säkerhet och solceller i samband