Kategori: Alla

Ge kommunerna en starkare roll i arbetsmarknadspolitiken

I fredags hade förbundsstyrelsens presidium, representerat av Patric Åberg (M) Östra Göinge kommun och Johan Andersson (S) Eslövs kommun, ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Mötet hölls tillsammans med kommunförbunden Storsthlm och Göteborgsregionen (GR). Initiativet till

Publicerad: 24 augusti, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skånes kommuner i dialog med skånska riksdagsledamöter

Skånes intressen behöver positioneras i riksdagen. Att ha en gemensamma plattform där Skånes kommuner, de skånska riksdagsledamöterna, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne möts är avgörande för detta arbete. En plattform där vi kan dela nulägesbeskrivningar,

Remissvar till Finansdepartementet

Beredningen för kommunalekonomiska frågor gav Kommunförbundet Skånes ekonomichef i uppdrag att ta fram förslag på svar på remissen Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Svaret har tagits fram tillsammans med en arbetsgrupp

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

Styrelsesammanträde den 10 maj

Den nya styrelsen sammanträde för ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till förbundsmötet den 10 maj. Se protokollet i sin helhet.   Beslut om nomineringar Styrelsen beslutade om de nya ledamöterna för Kommunförbundet Skånes arbetsutskott,

Politisk organisation för mandatperioden 2019-2023 beslutad

Information om de nya ledamöterna i respektive beredning samt styrgrupp för energikontoret hittar du under länkarna nedan.   Kommunförbundet Skånes politiska organisation 2019-2023 Styrelsen Beredningen för kommunalekonomiska frågor Beredningen för samhällsutveckling Beredningen för lärande, arbetsliv

Förbundsmöte 2019

Medlemskommunerna sammanträder genom 211 ombud vid förbundsmöte året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige i medlemskommunerna har ägt rum. Förbundsmötet 2019 tar beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019–2023. Kommunförbundet Skånes styrelse ansvarar

Politikerdialog 23 april

Du som är kommun- och regionpolitiker med ansvar för, eller som är intresserad av, frågor som rör mottagandet av asylsökande samt mottagande och etablering av nyanlända markera den 23 april i din kalender. Länsstyrelsen Skåne,

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Nordic Clean Energy Week

Aktörer från hela världen kommer inresande för att gå på olika sidoevents i samband med ministermötena och för skånska aktörer finns det ett smörgåsbord av kostnadsfria aktiviteter att välja mellan. Den 22 maj hålls ett öppningsevent