Välkommen till BOSS hemsida

Projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, är nu avslutat.
Hemsidan finns kvar ett tag för dig som vill ta del av information om projektet.

Vi vill tacka samtliga 16 skånska kommuner som deltagit i projektet, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne
som verkat som sarmarbetspartner under hela projekt och inte minst – Europeiska Socialfonden för finansieringen av projektet. Tack!

Här hittar du Slutrapport av projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan.

Nyheter

Vill ni veta mer om BOSS? Hör gärna av er!

Projektet börjar närma sig sitt slut, men förhoppningarna är att BOSS lever vidare i kommunerna. BOSS-teamet letar nu efter tillfällen att sprida och berätta om projektet. Är ni intresserade av att veta mer om oss, tveka inte att höra av er!

Med målgruppen i centrum

Den 4:e maj hölls det sista tillfället i utbildningen i användardriven innovation och tjänstedesign i Medborgarhuset i Eslöv. Användardriven innovation och tjänstedesign är en arbetsmetod i förändringsarbeten och går ut på att involvera målgruppen i förändringsprocessen. En grupp deltagare i BOSS har nu gått färdigt utbildningen.

Klansamhällen, värdegrundsdialoger och nya perspektiv

Onsdagen den 2 maj arrangerades ännu ett fortbildningstillfälle av BOSS i Eslöv. Den här gången handlade det om skillnaderna mellan klansamhällen och individualistiska stater, samt om processinriktad värdegrundsdialog i syftet att förebygga utanförskap, hedersrelaterat våld och förtryck.

Fler nyheter