Nyckelpersoner gör skillnad

Eleverna i Malmö svarar på hur mycket undervisning som de fått i jämställdhet, sexualitet och likabehandling i en årlig enkät. Agnesfrids gymnasiums elever ligger i topp - för andra året i rad!
Varför är Agnesfrids gymnasium bäst i Malmöklassen?

Varje år genomför Malmö en enkät med årskurs 2 elever på alla kommunala gymnasium i staden.  Eleverna får svara på en mängd olika frågor kopplat till likabehandling. Några av frågorna behandlar i vilken utsträckning eleverna upplever att de fått undervisning i jämställdhet, sexualitet och likabehandling. För andra året i rad visar enkätsvaren att eleverna på Agnesfrids gymnasium har fått mest undervisning i dessa ämnen.

Varför tycks Agnesfrids gymnasium lyckas bättre än andra gymnasium i Malmö?

Under läsåret 2012/2013 genomförde skolan en utvecklingsprocess enligt SåSantmodellen. Elever ,och lärare tog fram ett gemensamt innehåll för vad undervisningen ska innehålla och Malmös kommunövergripande stöd (SåSant) fortbildade all personal på skolan.

Processledarna från Agnesfrids gymnasium, Pia Särnevång och Fredrik Neumann, är två av SåSant-Skånes Nyckelpersoner  i Malmö. De enda Nyckelpersonerna på Malmös gymnasieskolor!

Malmö stads kommunövergripande stöd, Sara Alfredsson har gått SåSant-Skånes fördjupningskurs (Steg 2) och handleder nu nyckelpersonerna och ledningen i en revidering av det framgångsrika arbete som bedrivs på skolan.

Mer om utbildningarna kan ni läsa här: https://kfsk.se/samhallsbyggnad/folkhalsa/sasant-skane/

Agnesfrids gymnasium är ett yrkesförberedande gymnasium i Malmö stad. Elevgruppen är övervägande killar och de flesta elever har fler språk än svenskan som sitt förstaspråk.

”Vi har 100% ungdomar”, svarar nyckelpersonen och processledaren Pia Särnevång på frågan om hur många pojkar/flickor, svenskar/invandrare skolan har.

http://malmo.se/agnesfridsgymnasium

 

Varför tror ni att Agnesfrids gymnasium är bäst i Malmö på att ge eleverna undervisning i jämställdhet, sexualitet och likabehandling?

 

pia och fredrik

Pia Särnevång, sva-lärare och  Nyckelperson, ansvarig för att processleda kollegor i utveckling av skolans arbete med frågor gällande jämställdhet, sexualitet, likabehandling. :
”För att vi utgår från de funderingar som eleverna har kring dessa frågor i våra respektive kurser. Vi har också stöd av att vi fått utbildning kring forskning och metoder som underlättar vårt arbete och ger det legitimitet. ”
Fredrik Neumann, idrott&hälsa-lärare, Nyckelperson, ansvarig för att processleda kollegor i utveckling av skolans arbete med frågor gällande jämställdhet, sexualitet, likabehandling:
”Vi är bra på att hantera dessa frågor för att de är centrala och viktiga. Vi har kollegor som är engagerade och intresserade och vi arbetar mot ett gemensamt mål. Vi har en ledning som stöttar och uppmuntrar oss till att arbeta skolutvecklande med sex och samlevnad, normer och likabehandling. Vi ser möjligheter – inte hinder.”
 

ida och jonas

Ida Ihd och Jonas Kristiansson, rektorer som tar ett särskilt ansvar (såsom beskrivs i läroplanen) gällande skolans åtagande i undervisning kopplat till jämställdhet, sexualitet och likabehandling
”Som skolledare är det en av våra uppgifter att förmedla vikten av att levandegöra den värdegrund som finns beskriven i vår läroplan. Självklart måste vi då prata om samlevnad, sexualitet och likabehandling med våra elever! Och det är inte bara lärarna som ska göra det, utan all personal på vår skola; elevassistenter, vaktmästare,  IT-ansvarig… Har man engagerade nyckelpersoner på sin skola, som Pia och Fredrik, så finns dessa ämnen ständigt i luften.”
 

sara

Sara Alfredsson, Malmö stads kommunövergripande stöd till skolpersonal, Pedagogisk Inspiration, Grundskoleförvaltningen :
”Agnesfrids gymnasium arbetar aktivt med att skolutveckla enligt aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Skolledningen tar värdegrundsuppdraget på allvar och ser till att ämnesintegrera värdegrundsundervisningen. Skolledningen arbetar aktivt med att stötta sin personal i undervisningen som rör jämställdhet, sexualitet och likabehandling. Dessutom har Agnesfrid två utbildade processledare som finns på skolan. Deras uppdrag är att stötta övrig personal i undervisning kring sexualitet, jämställdhet och likabehandling, och att driva skolutvecklingsprocesser. Både skolledning och pedagoger på  Agnesfrid tar eleverna på allvar. De frågar efter elevernas åsikter och använder sig sedan av dem för att förbättra sin undervisning. Skolan frågar sig ständigt vad de kan göra annorlunda för att få ett annorlunda resultat.”
 

2013-06-18 14.15.36

SåSant-Skåne gratulerar Agnesfrids gymnasium till sin framgång med en virtuell tårta och hoppas på att fler skolor kan hämta inspiration och kraft ur deras strukturerade arbete med viktiga kunskaper!

Håll utkik – det kommer fler smaskiga exempel på god skolutveckling i Skåne!

Publicerad:

Sidansvarig

Linda Leveau

Skriv en kommentar