Skånes tur att satsa på ett utökat hembesöksprogram

Redan 2013 började Rinkeby att arbeta med ett utökat hembesöksprogram. Framgången blev stor och nu är det äntligen Skånes tur. Projektet Växa tryggt ska möjliggöra en mer jämlik hälsa.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick 2018 en överenskommelse med regeringen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården och nå ut till fler familjer med större behov. En viktig del av satsningen är samverkan mellan barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård (Läs mer här SKL).

Inom ramen för satsningen ”ökad tillgänglighet i barnhälsovården” var ett exempel ett hembesöksprogram. Skåne var den enda regionen som gick hela vägen och idén till projektet Växa tryggt föddes. Men projektet i Skåne är unikt.

– I övriga Sverige har hembesöksprogrammen genomförts i utsatta område, men i Skåne vill vi satsa bredare. Vi vänder oss till hela Skåne, både stad och land och oavsett storlek på kommunen, säger Anna-Maria Troedsson, som är projektledare för Växa tryggt.

Från två till sex hembesök

I dag gör barnavårdscentralerna (BVC) i Skåne två hembesök. I Växa tryggt ska dessa hembesök utökas till sex, där barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla, föräldrarstödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett. Besöken ska ha stort fokus på föräldrarnas egna frågor.

– Det handlar om att skapa en tillit hos föräldrarna för professionerna som gör hembesöken. De måste ge föräldrarna tid för sina frågor och funderingar och tidigt skapa goda relationer med dem. Om/när föräldrarna upplever svårigheter i sitt föräldraskap så ska det vara naturligt att de vänder sig till dem som de har skapat en relation med genom hembesöken. I dagsläget är det många som tex är rädda för socialtjänsten och om problem uppstår så gör det allt för att dölja det för dem istället för att be dem om hjälp. Det vill vi förändra, säger Anna-Maria Troedsson.

Skapa mer tillit

Projektets förväntade resultat är bland annat att föräldrarnas tillit till de olika professionerna ska öka och att föräldrarna ska får en ökad känsla av att hantera sin föräldraroll. I Rinkeby har de bland annat kunnat se en minskad förekomst av språkförseningar, ökad andel barn som börjar på förskola och en ökad tillit till samhället i samband med deltagandet i hembesöksprogrammet.

– Ett mål är att Växa tryggt ska bidra till en ökad tryggheten i föräldraskapet, men att mäta tillit och trygghet är svårt, säger Anna-Maria Troedsson.

Malmö universitet ska följa upp och utvärdera projektet genom att bland annat titta på amningsfrekvens, kariesfrekvens, rökning bland föräldrar, det sociala samspelet mellan barn och föräldrar, skärmtid, tandborstning samt användning av aktiviteter såsom öppna förskolor.

Teamen under hembesöken

Hälso- och sjukvårdsstyrningen tillsammans med tandvårdsstyrningen i Region Skåne är projektägaren. Kommunförbundet Skåne är driftansvariga och ansvarar för projektledarrollen.

I dagsläget arbetar arbetsgruppen med att bilda ”team” som ska samarbeta med hembesöken. De första teamen startar till hösten 2019 efter en uppstartsdag den 27 augusti. För att vara med i höstens uppstart så måste en avsiktsförklaring mellan teamets chefer vara påskriven senast den 1 juni. Under projektets gång kommer projektgruppen att erbjuda inspirationsdagar för teamen två gånger per år, med fokus på erfarenheter och kunskapsinhämtning.

Drygt hälften av de skånska kommunerna har visat ett intresse för att delta i projektet.

Det finns fortfarande att möjlighet att göra en intresseanmälan till projektet, som inför varje termin startar upp nya team. Information kring detta finns på kfsk.se/vaxatryggt.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar