Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Välkommen till seminarium om hur du som arbetsgivare kan ta tillvara på NPF-personers fulla kapacitet och hur du kan utvecklas i ditt arbete med delaktighet och normmedvetenhet!

Läs mer och anmäl dig här!

Seminariet sker inom ramen för det ESF-finansierade projektet Hela vägen som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet.

Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser. Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Publicerad:

Sidansvarig

Alexander Olofsson

Skriv en kommentar