Utbildning i normmedvetenhet i Höör

Höörs kommun är först ut i Skåne med att arbeta strukturerat med likabehandlingsfrågor kopplat till ”Hurboken” och har särskilt fokus på HBTQ-frågor. Den 29 maj genomfördes det andra utbildningstillfället för trettio av Höörs kommuns nyckelpersoner.

I utbildningen, som genomfördes i det vackra Kulturhuset Anders i Höör, deltog allt från VA-chefer till informationsansvariga, HR-konsulter, verksamhetschefer, och utvecklingsstrateger. Nyckelpersonerna kommer från olika verksamheter men med lika uppdrag – att bredda innanförskapet och skapa fler möjligheter för fler grupper att ta del av insatser och aktiviteter i Höör.

Utbildning med rivstart
– Hej Höör, jag har längtat efter er!

Med det härliga välkomnandet inleder Linda Leveau som värdegrundsutvecklare vid Kommunförbundet Skåne dagen. Utbildningen rivstartar med ett inslag från text-tv där gruppen analyserar nyhetsvärderingen kopplat till olika normer som råder i samhället.

– Exempelvis visas oftare nyheter om män, heterosexuella och vuxna än om kvinnor, HBTQ-personer eller barn som inte identifierar sig som pojke eller flicka. Det är viktigt att alla syns och behandlas lika, berättar Linda.

Får verktyg och arbetsmodeller
Dagen fylls av diskussioner och metoder som ska underlätta för nyckelpersonerna att se normer som finns och hur de påverkar allt från hur byggnader utformas, till bildval i tidningar och på hemsidor.

– Nyckelpersonerna får också kunskap om verktyg och arbetsmodellen ”SåSant” som ska underlätta för dem att driva arbetet på sin arbetsplats, säger Linda.

Pågår under ett år
Nyckelpersonerna har gått två av fem utbildningstillfällen och mellan utbildningarna får deltagarna arbetsuppgifter. Senast var att hålla en motivationspresentation på den egna arbetsplatsen och till nästa utbildning ska deltagarna sätta mål för den egna verksamheten.

Vi fick möjlighet att prata med tre av deltagarna om hur de ser på kommunens arbete och utbildningen:

– Eftersom vi vill vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vi arbetar med dessa frågor. Alla ska känna sig välkomna att söka arbete hos oss och ingen ska bli diskriminerad i arbetet, säger Lena Gustavsson, ordförande i Vision Höör.

– Utbildningen är intressant. Även om jag ser mig själv som en öppen person så finns det invanda tankemönster och utbildningen hjälper mig att öka medvetenheten. I vårt arbete är det viktigt att vi inte dras med fördomar i kontakten med kunder och exempelvis frågar efter maken bara för att det gäller tekniska frågor, säger Magnus Brom, VA-chef på MittSkåne vatten

– Vissa saker är uppenbara och enkla att uppmärksamma medan andra är mycket svårare, exempelvis hur vi använder språket. Utbildningen har breddat perspektivet, jag har sedan tidigare varit uppmärksam på kön men nu tänker jag bredare, säger Anna-Karin Olsson, informationsansvarig på Höörs kommun.

 

FAKTA
Höörs kommun antog hösten 2016 en HBTQ-plan 2016 som nu ska implementeras. Ett femtiotal nyckelpersoner från olika verksamheter ansvarar för att implementera arbetet i sin egen verksamhet och går nu en utbildning i Kommunförbundet Skånes regi. Utbildningen som består av fyra utbildningstillfällen med en stor del praktiska övningar och diskussioner.

Utbildningen genomförs enligt SåSant-modellen som beskrivs i ”Hurboken” (https://kfsk.tv/hur/).

Läs mer om Höörs arbete

Publicerad:

Sidansvarig

Ann Wulf

Skriv en kommentar