Uppdaterad medlemsinformation

Den 30 januari gick nedanstående information ut till våra medlemmar.

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande
Kommundirektör/ chef
Kommunkansli

Kommunförbundet Skånes presidium har den 29 januari 2019 inlett dialog med Staffanstorps kommuns presidium gällande att kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 lyft frågan om ett eventuellt utträde ur Kommunförbundet Skåne.

Ett underlag som beskriver exempel på konsekvenser för Staffanstorps kommun samt för övriga medlemskommuner vid ett eventuellt utträde av Staffanstorps kommun, har idag överlämnats till Staffanstorps kommuns presidium.

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott sammanträdde igår och behandlade frågan med tonvikt på hur vi säkerställer förbundets nytta för våra medlemmar. Frågan behandlas igen vid nästa styrelsesammanträde.

Arbetsutskottet önskade att kansliet återigen går ut med erbjudande till medlemskommunerna att ta mot besök i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige med syfte att få information om Kommunförbundet Skånes verksamhet. Inbjudan kommer att på nytt gå ut till alla medlemskommuner, även till de som besöktes under 2018.

Vi hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog med Staffanstorps kommun och återkommer med mer information efter att styrelsen sammanträder den 15 februari.

Vid frågor kontakta:
Ordförande Kent Mårtensson 0732 – 61 27 11
Förbundsdirektör Monica Holmqvist 0728 – 85 47 31
Kommunikationschef Magnus Nurmi 0728 – 85 47 26

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar