Vi söker Tjänsteförvaltare för de digitala infrastrukturtjänster som vi erbjuder Skånes kommuner

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi har våra lokaler i centrala Lund och erbjuder en dynamisk arbetsplats med stor variation i arbetsuppgifterna och med goda möjligheter till nätverksbyggande.

Nu förstärker vi gruppen som arbetar med stöd till våra medlemmar kring nationella och regionala ehälso- och infrastrukturtjänster. Vi söker därför en tjänsteförvaltare, som tillsammans med övriga i arbetsgruppen kommer att arbeta med kvalificerat användarstöd och förvaltning av vår regionala katalog Komkat. Många av tjänsterna är direkt kopplade till kommunernas vårduppdrag och vi ser därför gärna sökande med god inblick i den kommunala vård och omsorgen och lagstiftning inom området.

Arbetsuppgifter

I uppdraget blir du en del av den grupp som arbetar med strategiskt digitaliseringsarbete, systemutveckling och tjänsteförvaltning. Gruppen är en del av vår verksamhet kring digitalisering och digitaliseringsstrategi. Tonvikten kommer att ligga på följande arbetsuppgifter:

 • Ansvara för förvaltning och utveckling av vår regionala HSA-katalog Komkat, inklusive ansvara för den löpande kontakten med systemunderleverantörer för katalogtjänsten
 • Arbeta med användarstöd och ärendehantering till våra medlemmar
 • Genomföra utbildningar i tjänstekortutgivning och kataloghantering
 • Arbeta med utveckling av rutinbeskrivningar och manualer för berörda tjänster
 • Arbeta med årliga revisioner av medlemmarna avseende de nationella identifikations- och behörighetstjänsterna
 • Delta och ibland hålla i regelbundna nätverksträffar för medlemmarna
 • Delta i relevanta nationella/regionala nätverk
 • Arbeta med verktyg och tjänster så som HSA-katalog, SITHS-/Efos-tjänst, Mina planer, NPÖ, Pascal, Komkat, samt kringliggande och tillkommande tjänster.

Kvalifikationer

 • god insikt i, och förståelse för, det kommunala vård – och omsorgsuppdraget och för området relevant lagstiftning
 • god social förmåga, då en stor del av arbetet omfattar direktkontakt med slutanvändare
 • intresse för system- och tjänsteförvaltning och intresse för utveckling av digitala tjänster och system
 • önskvärt är erfarenhet av att arbeta i ärendehanterings-/supportstödsystem
 • vi ser gärna sökanden med vårdutbildning

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi utgår ifrån att du har relevant högskoleutbildning eller av arbetsgivaren bedömd relevant erfarenhet samt att du har ett genuint intresse för de skånska kommunernas verksamhet. Vi fäster särskild vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad i Lund men verksamhetsområdet är hela Skåne.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning.

Ansökan

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast 13 januari 2019, med e-post, till jobb@kfsk.se. Sänd helst inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi senare komma att begära in.

Publicerad:

Sidansvarig

Jari Ylitolva Henriksson

Skriv en kommentar