Temakonferens för de skånska politikerna

Kommunförbundet Skåne arrangerande den 24 november tillsammans med Region Skåne en temakonferens för ledande politiker och tjänstepersoner från kommunerna i Skåne.

I Kommunförbundet Skånes lokaler var ledande politiker och tjänstepersoner från kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Region Skåne inbjudna till höstens halvdagskonferens. Moderator för dagen var Ulrika Geeraedts från Region Skåne. Kent Mårtensson och Henrik Fritzon inledde konferensen med att hälsa alla välkomna till Lund och Kommunförbundet Skåne.

Hälso- och sjukvård i samverkan

Inledningsvis talade Anna-Lena Hogerud och Carina Nilsson, vice ordförande respektive ordförande för Centralt samverkansorgan, om deras arbete kring hälso- och sjukvårdsavtalet, ett avtal som verkar för samverkan i mellan de skånska kommunerna och Region Skåne.

Läs mer om deras samarbete här ”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Vidare talade Carina Lindqvist om hälso- och sjukvårdsavtalet med koppling till den nya lagen om att minska onödiga vårddygn, som träder i kraft 1 januari 2018. Carina Lindqvist talade om bättre vård genom bättre samverkan och om de förändringarna som den nya lagen kommer att innebära för kommunerna.

Digitalisering och The Greater Copenhagen

Digitalisering var en av punkterna för temakonferensen. Monika Kraft, Niclas Bendroth Clausenborg och Alf Jönsson talade om ett sammanhållet digitalt vårdinformationssystem och utvecklingen av e-hälsa och digitalisering i samverkan med Skånes kommuner. De övergripande målen för ett sammanhållet digitalt vårdinformationssystem är bland annat att de digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i processen och att mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och är ett angeläget utvecklingsområde.

2017 har Region Skåne varit ordförande för The Greater Copenhagen and Skåne Committee. Linda Katz och Måns Renntun, Region Skåne, gav en lägesrapport kring samarbetet, talade om varumärket Skåne samt den handlingsplan som finns. Framåt kommer The Greater Copenhagen and Skåne Committee arbeta med en integrerad arbetsmarknad, skapa långsiktighet och resultat, involvera kommunerna och näringslivet samt att fortsätta utveckla varumärket.

Konferensen innehöll även senaste nytt kring en del strategiskt viktiga processer som pågår just nu, däribland exempelvis Sverigeförhandlingen som Ulrika Geeraedts talade om. Dessutom presenterade hon Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar