Skåne tillsammans mot brott

Sju skånska aktörer har undertecknat en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och för att med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare.

Skåne tillsammans mot brott

Sju skånska aktörer har undertecknat en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och för att med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare.

Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren samt Tullverket träffades idag, den 10 januari, för att underteckna den gemensamma programförklaringen.

– 2017 var ett år med många våldsbrott i vårt län, och Sverige utsattes för ett fruktansvärt terrorbrott. Detta skapade en oro och otrygghet som påverkar oss alla, även om det är viktigt att komma ihåg att brottsrisken för oss som privatpersoner fortfarande är relativt liten. Vi måste stå upp mot brottsligheten och med gemensamma insatser stärka det brottsförebyggande arbetet och öka människors trygghet, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebyggande arbetet

Programförklaringen beskriver viljeinriktningen i arbetet och det första steget i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

–Vi som undertecknat programförklaringen är viktiga regionala aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Men vi är inte ensamma. Inte minst kommunerna är betydelsefulla, på lokal nivå sker en stor del av det brottsförebyggande arbetet. En viktig uppgift för den regionala handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Kent Mårtensson, styrelseordförande i Kommunförbundet Skåne.

En gemensam handlingsplan

Ett första steg blir att ta fram en gemensam handlingsplan. Redan imorgon börjar en arbetsgrupp med representanter från alla sju organisationer arbeta med handlingsplanen, med målet att vara klar i maj.

–Nu gör vi en gemensam kraftsamling från det offentliga samhället för att bekämpa brott. Ambitionen är att kraftigt minska brottsligheten och öka tryggheten i Skåne, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Ta del av Länsstyrelsen Skånes pressmeddelande om träffen och programförklaringen här. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar