Märta Stenevi: Det händer mycket i samverkan mellan kommunerna

Märta Stenevi är ny vice ordförande i Kommunförbundet Skåne sedan juni. Hon ser fram emot det nya uppdraget och menar att samverkan mellan kommuner är en nyckel för att kunna erbjuda god samhällsservice.

Märta Stenevi är relativt ny inom politiken och kandiderade för första gången 2014 då hon blev regionråd inom Region Skåne. Märta arbetar nu som kommunalråd i Malmö med särskilt fokus på stadsbyggnad och service och är sedan juni 2017 ny vice ordförande i Kommunförbundet Skåne. Vi möter henne i korridoren på väg från sitt första presidiemöte och fick möjlighet till en pratstund.

Du kommer precis från ditt första presidiemöte på Kommunförbundet Skåne. Hur var det?

– Det var trevligt och konstruktivt, jag tycker att det är intressant att diskutera viktiga frågor ur ett kommunperspektiv. När samverkan mellan kommunerna fungerar kommer det mycket gott till medborgarna. Det perspektivet har jag längtat efter så detta ska bli ett roligt uppdrag!

Vad var det som lockade dig att börja med politik från första början?

– Framförallt av två orsaker, dels min bakgrund från näringslivet där jag märkte att det finns mycket i systemen som behöver förändras när det gäller hinder för en grön omställning, dels att jag har tre barn. Det handlar om vilket samhälle vi ska lämna över till dem. Just nu är vår värld på väg att gå i konkurs och det finns ingen som skulle acceptera det i varken sin privatekonomi eller ett i bolag. Vi ska inte acceptera det när det gäller våra naturresurser heller!

Vad arbetade du med innan du blev politiker?

– Jag har arbetat med olika saker inom förlags- och bokvärlden, bland annat som IT-chef, marknadschef, affärsområdeschef samt med inköp och logistik i olika chefsroller. Det var framförallt i rollen som inköpschef som jag insåg att det finns hinder i systemen som exempelvis gör det dyrare att välja miljöanpassade material och där började mitt intresse för politik att väckas.

Hur vill du att Kommunförbundet Skåne ska utvecklas?

– Människorna är samhällsstrukturen och vi rör oss mellan kommungränser för att bo och arbeta. Där människorna rör sig behöver kommunerna samverka så att vi kan erbjuda en god samhällsservice. Kommunförbundet Skåne har erfarenhet och en kunskapsbank i form av människor och material så jag ser förbundet som en viktig aktör för att stärka och hjälpa de samarbeten som startas organiskt. Det händer mycket i samverkan som är värdefullt!

Vi hälsar dig varmt välkommen till Kommunförbundet Skånes styrelse!

 

 

Publicerad:

Sidansvarig

Ann Wulf

Skriv en kommentar