Höör går före i HBTQ-arbetet

Homosexuella, bisexuella och transpersoner drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Höörs kommun tar nu på sig ledartröjan och genomför en unik satsning för att motarbeta alla former av diskriminering med start i HBTQ-frågan.

Politikerna i Höör kommun har antagit en HBTQ-plan och sedan årsskiftet har 150 medarbetare, chefer och politiker gått en utbildning. Nu genomförs en femdagarsutbildning för allt från vaktmästare, badvakter, VA-chefer till socionomer och bibliotekarier.

Höör först i Skåne
Linda Leveau som är värdegrundsutvecklare på Kommunförbundet Skåne håller i utbildningarna för Höörs kommun.

-Höörs kommun är först i Skåne och troligtvis i Sverige med att implementera en HBTQ-plan enligt en utvärderad modell. Jag vet ingen annan som arbetar så här brett men redan har andra skånska kommuner visat intresse, min förhoppning är att detta kommer sprida sig, säger Linda.

Camilla Lindhe är HR chef i Höörs kommun och den som driver likabehandlingsarbetet i kommunen. Hon har ett genuint intresse för likabehandling.

-Vi vill uppnå ett mera normkritiskt förhållningssätt, kunskap om likabehandling och utrymme för ALLA oavsett hur man definierar sig. Allt började med en motion om att Höör behöver en HBTQ-plan. Att politikerna antog den var en avgörande förutsättning för arbetet. Nu ska vi göra verkstad av planen så det inte bara blir ett dokument, säger Camilla.

Genomsyra allt från badhus till bibliotek
Heteronormen är stark och kommunerna har stora möjligheter att arbeta för att den inte står i vägen.

-Det kan handla om hur vi kommunicerar i kundkontakter, hur vi utformar badhus, så att det finns omklädningsrum för personer som är trans eller inte vill identifiera sig som man eller kvinna, hur vi utformar hyllan för ungdomskärlek på biblioteket, – självklart ska det finnas HBTQ böcker där – inte på en speciell hylla. Vilken ungdom vågar gå till en sådan, säger Camilla.

Läs mer om utbildningen för Höörs kommun

För mer information kontakta gärna:
Camilla Lindhe, HR-chef Höörs kommun, camilla.lindhe@hoor.se, tel: 0413-28188
Linda Leveau, Värdegrundsutvecklare Kommunförbundet Skåne, linda.leveau@kfsk.se, tel: 0728 – 85 47 84

FAKTA

 • Forskning visar att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq-personer) har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.
  Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/hbtq/
 • Sverige ligger på tolfteplats vid en jämförelse av hbtq-personers mänskliga rättigheter i Europa.
  Källa: http://www.rfsl.se/aktuellt/sverige-fortsaetter-tappa-mark-vad-gaeller-hbtq-raettigheter/
 • Totalt definierade unga sin sexuella identitet enligt följande: heterosexuell (83 procent), brukar inte kategorisera mig sexuellt (5 procent), bisexuell (5 procent), vet ej (3 procent), homosexuell (2 procent), annat (1 procent).
  Källa: UngKAB https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/undersokningar/ungkab/
 • Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. De sju grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Publicerad:

Sidansvarig

Ann Wulf

2 kommentarer

 1. Erkki Ekman skriver:

  Är det inte Antroposoferna som styr i Höör?

Skriv en kommentar