Genomförande och utvärdering av förbundsmötet 2017

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 10 februari 2017 att årets förbundsmöte skulle genomföras i digital form för första gången. Det digitala förbundsmötet genomfördes den 2 juni och genomförandet möjliggjorde att förbundsmötets 200 ordinarie ombud kunde följa och delta i mötet via en videolänk och ett digitalt beslutsfattningssystem samtidigt som de 200 ersättarna kunde följa mötet via videolänk.

Det digitala förbundsmötet är en del av Kommunförbundet Skånes pågående arbete med digitalisering som blir ett allt större arbetsområde i våra 33 medlemskommuner. Dessutom finns det stora klimatfördelar med digitala möten genom minskade antal resor för de deltagande vid förbundsmötet.

För att kunna genomföra det digitala förbundsmötet fick varje ombud och ersättare ett individuellt användarnamn och lösenord till förbundsmötets hemsida där en livesändning visades från Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund. De deltagande ombuden och tjänstgörande ersättarna deltog i beslut genom ett digitalt beslutsfattningssystem som också fanns på förbundsmötets hemsida. Vid det digitala förbundsmötet deltog totalt 136 ombud eller tjänstgörande ersättare och föredragningslistan bestod av 10 ärenden.

Under mötets gång kom vi i kontakt med deltagare som antingen var i behov av teknisk support eller ville ge oss synpunkter på mötet. Den 9 juni skickades en enkät ut till förbundsmötets 200 ombud och 200 ersättare där vi önskade få synpunkter på bland annat förhandsinformationen och mötets genomförande.

Åsikterna angående det digitala förbundsmötet var både positiva och negativa från deltagarna. Vi är mycket tacksamma för era synpukter och här nedanför presenteras resultatet från enkätundersökningen.

Statistik

Hur upplevde du informationen inför förbundsmötet?

En majoritet tyckte att informationen inför förbundsmötet var bra eller mycket bra. Återkommande synpunker var:

  • Det fanns ett behov av tydligare instruktioner för användning av beslutsfattningsverktyget och annan teknisk utrustning.

Beslutsfattningsverktygets utformning

Enkäten visar på att en majoritet tyckte att beslutsfattningsverktyget fungerade bra eller mycket bra. Däremot inkom det synpunkter på verktyget:

  • Problem i samband med inloggningen.
  • Avsaknad av vissa funktioner i verktyget.
  • Två minuters väntetid i samband med beslut var för långt.

Bildkvalitet

En majoritet tyckte att bildkvaliteten var bra eller mycket bra.

  • Enligt enkäten upplevde ett antal deltagare att de tappade kontakten mot videoströmmen.

Ljudkvalitet

Enkäten visar på att en majoritet tyckte att ljudkvaliteten var bra eller mycket bra. Däremot inkom det synpunkter:

  • Det upplevdes som att för mycket bakgrundsljud plockades upp av mikrofonerna.
  • Supporttelefonensljud kunde höras i videoströmmen.

Publicerad:

Skriv en kommentar