Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet sammanträder en gång om året i Bryssel som en del av Kommunförbundet Skånes EU- verksamhet. I år utgick programmet ifrån de, av styrelsen beslutade, prioriterade områden under 2019: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation.

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027).

Arbetsutskottet besökte även Sveriges ständiga representation till EU varifrån tjänstemannastöd utgår till ministrar och statschefer när de kommer till Bryssel och förhandlar med de andra medlemsländerna i Europeiska Unionens Råd, och Europeiska Rådet. Där behandlades särskilt långtidsbudgeten som just nu förhandlas för kommande programperiod.

Arbetsutskottet tog också del av Kommunförbundet Skånes EU- verksamhet. Hälften av förbundets verksamhet är projektfinansierad med bland annat EU- medel varför framtida finansieringsmöjligheter är en självklar fråga att behandla. Likaså presenterades Kommunförbundet Skånes medlemskap i Euroregion Baltic.

Karla Wixe från fackets gemensamma Brysselkontor (LO/ TCO/ SACO) deltog i möte om den europeiska pelaren för sociala rättigheters inverkan på den svenska arbetsmarknadsmodellen. Frågan har beskrivits som en av de viktigaste inför europaparlamentsvalen i vår.

Avslutningsvis genomsyrades förstås besöket av de pågående förhandlingarna angående Brexit. Osäkerheten i utfallet av processen påverkar tydligt kommande programperiod och förhandling av långtidsbudget.

Publicerad:

Skriv en kommentar