Hur digitaliserad är din kommun?

Digitalisering och digital transformation är något som pågår i alla delar av samhället. Den offentliga sektorn, privata företag och enskilda individer håller alla på att fundamentalt förändra sitt beteende med anledning av den digitala revolutionen. Den digitala transformationen är ständigt pågående och den påverkar dig, din kommun och region på ett genomgripande sätt. Kommunförbundet Skåne erbjuder Skånes kommuner att utföra en digital transformationsanalys.

Den digitala transformationen sker i tre steg. Det första steget är digitiseringen, vilket till exempel innebär en förändring i hur vi lagrar information. Det andra steget innefattar digitaliseringen, vilket innebär att vårt användningssätt förändras utifrån att informationen är digital. Det tredje och sista steget är den digitala transformationen. Vi lagrar information på ett förändrat sätt, vilket påverkar hur vi använder informationen, vilket i sin tur förändrar vårt förhållningssätt till information och informationsdelning. Nya digitala arbetssätt växer fram och förlegade metoder dör ut med anledning av vårt förändrade beteende och tankesätt. Denna process kallas för digital darwinism.

Digitaliseringen är en ofrånkomlig utveckling. Kommunala funktioner kommer bli digitala inom en snar framtid, och om kommunen inte har hängt med i den digitala utvecklingen, kommer dessa funktioner att tas över av någon som är bättre rustad.

Digitaliseringen är en av förutsättningarna för att utvecklas framöver. För att identifiera var varje kommun befinner sig i digitaliseringsarbetet, och för att kunna följa kommunernas utvecklingsarbete över tid, erbjuder Kommunförbundet Skåne att genomföra en kostnadsfri digital transformationsanalys.

”Vi genomför transformationsanalysen som en del i uppdraget vi fått att ge kommunerna stöd i digitaliseringsarbetet. Syftet är bland annat att ge kommunerna en bättre bild av sin digitaliseringsförmåga.”

-Niclas Bendroth Clausenborg, strateg digital utveckling, Kommunförbundet Skåne.

Analysen kommer göra det möjligt för oss på Kommunförbundet Skåne att informera respektive kommun om hur de aktivt kan arbeta för att stå bättre rustad i digitaliseringsarbetet. Resultaten av analysen presenteras för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i form av en rapport.

Målet är att besöka alla kommuner i Skåne och ett tiotal kommuner har redan bokat in ett besök. Kommunförbundet Skåne är tillgängliga att utföra denna tjänst hela 2018. Våra besök är väldigt uppskattade och öppnar upp för många diskussioner som man tidigare inte haft i ledningsgrupperna.

Om du är intresserad av att bjuda in Kommunförbundet Skåne för att genomföra en digital transformationsanalys, eller om du har några frågor, kontakta Nils Hermansson på nils.hermansson@kfsk.se.

Publicerad:

Sidansvarig

Matilda Hjalmar

Skriv en kommentar