Vi söker två kvalitetshandläggare för kvalitets- och avtalsuppföljning av upphandlade tjänster inom Vård och omsorg och Individ och familj

Vill du vara med i arbetet med att påverka och tydliggöra kvaliteten inom den omsorg, vård och behandling som vi upphandlar för kommunerna i Skåne, Halland och Kronoberg? Då är det dig vi söker!

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Tjänsten som kvalitetshandläggare är placerad i avdelning Hälsa och social välfärd.

Uppdraget

Kommunförbundet Skåne genomför upphandlingar och följer upp ramavtal inom Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Handledning på uppdrag av 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg.

Just nu befinner vi oss i ett spännande skede med framtagande av underlag inför kommande upphandling.

Arbetsuppgifter

I tjänsten som kvalitetshandläggare ingår kvalitets- och avtalsuppföljning avseende verksamheter som lämnat anbud och antagits i upphandlingar inom Individ och familj: HVB för barn och unga samt vuxna med missbruk/beroende, konsulentsstödd familjehemsvård, och öppenvårdsverksamhet. Inom vård och omsorg: enskilda platser i särskilt boende för äldre, enskilda platser för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer tillhörande personkretsar enligt LSS. Dessutom ingår upphandling av handledningstjänster för kommunens personal.

Som kvalitetshandläggare är du sakkunnig vid framtagande av nya förfrågningsunderlag inom några av ovanstående upphandlingar inom respektive verksamhetsområde. Detta arbete görs alltid i team tillsammans med andra kvalitetshandläggare, upphandlare och i tätt samarbete med kommunerna.

Arbetet med kvalitetsuppföljning innebär att genom besök i verksamheterna och genom andra uppföljningsmetoder, följa upp de verksamheter som omfattas av ramavtalet. Det innebär att säkerställa processerna i uppföljningsarbetet vilket kan komma att innebära fördjupning och utveckling gällande statistik, bearbetning av kvantitativa data samt framtagande av nya verktyg kring uppföljning. Vi har en databas för att administrera de upphandlade verksamheterna. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i samarbete med systemansvariga och kommunerna för att göra denna så användarvänlig som möjligt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning samt erfarenhet av socialtjänst/vård och omsorg. Det är meriterande om du har arbetat med systematiskt uppföljnings/utredningsarbete inom kommun eller inom annan relevant sektor. Du bör vara väl uppdaterad gällande de lagstiftningar som omfattar socialtjänstens olika områden.

Vi utgår ifrån att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har goda generella IT-kunskaper. Därutöver förväntar vi oss att du är serviceinriktad och har god social förmåga, är målinriktad och ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och eftersträvar jämställdhet och mångfald.

Anställning

Tjänsterna är heltid tillsvidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.

Sista ansökningsdag den 29 juli 2018

Övrigt

Tillsvidare/heltid/fast månadslön

Du måste inneha B-körkort.

Ansökan

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast 29 juli 2018 med e-post, till jobb@kfsk.se. Sänd helst inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi senare komma att begära in.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson

Skriv en kommentar