Kommunförbundet Skåne söker studentmedarbetare till avdelningen för hälsa och social välfärd

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund.

Beskrivning av verksamheten:

Kommunförbundet Skåne arbetar med upphandlingar av tjänster inom Individ- och familjeomsorgen, Vård- och omsorg samt Handledning för personal inom Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg samt kommunal skolverksamhet.

Vi som arbetar med dessa upphandlingar är upphandlare, kvalitetshandläggare och systemutvecklare.

Vi arbetar med att upphandla och att genomföra kvalitetsuppföljningar av pågående ramavtal. Vi arbetar även med att underhålla och utveckla avropsstödet ”Upphandlat” för våra användare.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har relevant pågående högskoleutbildning, exempelvis socionom-, ekonom-, juristutbildning. Du bör ha god IT-vana och god förmåga att lära dig nya system. Du ska vara lösningsorienterad, noggrann och systematisk.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av administrativt arbete i avropsstödet ”Upphandlat”, administrativ uppföljning av de upphandlade verksamheterna samt att hantera enklare supportärenden för våra användare.

Anställning:

Anställningen är under vårterminen 2019, februari-juni. 10 timmar per vecka.

Ansökan:

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha så fort som möjligt med e-post till jeanette.nilsson@kfsk.se

Vi tillämpar löpande urval.

Vad är en studentmedarbetare?

En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning, och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till – sina heltidsstudier.

Vem kan bli studentmedarbetare?

Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning inom de arbetsområden som faller inom ramen för avtalsslutande fackförbund (exempelvis jurister, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare, beteendevetare, socionomer, systemvetare och kommunikationsvetare).

Vad är det som gäller vid en anställning?

  • Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren. I praktiken kan det innebära 5 timmar en vecka och 25 timmar en annan, beroende på hur intensivt skolarbetet är i olika perioder.
  • Studentmedarbetaren får en särskild tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en allmän visstidsanställning, och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning.
  • Anställningen gäller en termin i taget.
  • Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.

Publicerad:

Sidansvarig

Jeanette Nilsson

Skriv en kommentar