Europadagen den 9 maj i Kristianstad

Välkommen till en informations -och inspirationsdag där olika aspekter av EU-projekt diskuteras genom projektpresentationer, panelsamtal och utställningar.

Vill du lära dig mer om hur man söker och arbetar med ett EU-projekt, hur EU-projekt kan utveckla din kommunala verksamhet och höra projektledares och projektägares erfarenheter av att arbeta med EU-finansiering?

Anmäl dig då antingen till förmiddagspasset (kl. 10-12) eller till hela dagen (kl. 10-15 inkl. lunch) via länken www.kristianstad.se/europadagen.

EU-projekt och förvaltande myndigheter finns på plats under dagen och kommer lyfta EU-projekt som handlar om miljö, hållbarhet, energi, integration och sysselsättning. Arrangemanget riktar sig till dig som jobbar med t.ex. med utvecklingsfrågor, projekt, EU-frågor eller till dig som är chef eller politiker i en kommun. Arrangemanget är en del av kampanjen Mitt Europa och arrangörer är Kristianstads kommun, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne Nordost och Region Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson

Skriv en kommentar