Save the date: Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 tar Skåne nya steg och bjuder härmed in ledning och styrning till två stycken utbildningstillfällen för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebära.

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet, genom att bl.a. etablera en regional samverkansplattformBarnrättsforum Skåne och erbjuda regionala utbildningar. I dagsläget finns det 258utbildade barnrättsstrateger i Skåne.

Inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 tar Skåne nya steg och bjuder härmed in ledning och styrning till två stycken utbildningstillfällen för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebära.

Fokus: ledning och styrning
Målgrupp: politiker, kommunchefer, förvaltningschefer

Datum: 26 februari 2019
Tid: kl. 9:00-12:00 eller 13:00-15:00
Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Inbjudan och anmälan kommer i januari!
Ladda ner Save the date: Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Varmt välkommen hälsar

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne
Kent Mårtensson, Styrelseordförande Kommunförbundet Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg

Skriv en kommentar