Kategori: Politik och styrning

Valberedningens arbete avslutat inför förbundsmötet 2019

Den 8 april sammanträdde valberedningen för andra gången under våren och nominerade förslag på styrelseledamöter för mandatperioden 2019- 2023. Förslaget beslutas av förbundsmötet  på stämman den 10 maj 2019. Nomineringarna kommer att gå ut med

Avtackning Styrelsen för mandatperioden 2015-2019

Fredagen den 5 april hade styrelsen för mandatperioden 2015-2019 sitt sista sammanträde. Ordförande Kent Mårtensson uttryckte ett stort tack till hela styrelsen för ett gott samarbete. Märta Stenevi, 1:e vice ordförande tackade därefter ordförande, från

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027). Arbetsutskottet