Kategori: Politik och styrning

Hemma efter givande dagar i Litauen

Under resan skrev vi lite från de olika besöken. Nu har vi kompletterat dessa texter med några reflektioner från ett par deltagare. Vi har även lagt upp de presentationer vi fick ta del av under

Publicerad: 1 juli, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Styrelsesammanträde 14 juni

Den 13–14 juni genomfördes den första styrelsekonferensen med den styrelsen som utsågs vid förbundsmötet i maj 2019. Syftet med konferensen var att förutom att presentera Kommunförbundet Skånes verksamhet också identifiera vilka utmaningar kommunerna har under

Publicerad: 26 juni, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förbundsmötets protokoll är justerat

Medlemskommunerna sammanträder genom 211 ombud vid förbundsmöte året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige i medlemskommunerna har ägt rum. Förmiddagen den 10 maj 2019 beslutade Kommunförbundet Skånes förbundsmöte om ny styrelse samt ny ordförande

Skånes kommuner i dialog med skånska riksdagsledamöter

Skånes intressen behöver positioneras i riksdagen. Att ha en gemensamma plattform där Skånes kommuner, de skånska riksdagsledamöterna, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne möts är avgörande för detta arbete. En plattform där vi kan dela nulägesbeskrivningar,

Valberedningens arbete avslutat inför förbundsmötet 2019

Den 8 april sammanträdde valberedningen för andra gången under våren och nominerade förslag på styrelseledamöter för mandatperioden 2019- 2023. Förslaget beslutas av förbundsmötet  på stämman den 10 maj 2019. Nomineringarna kommer att gå ut med

Avtackning Styrelsen för mandatperioden 2015-2019

Fredagen den 5 april hade styrelsen för mandatperioden 2015-2019 sitt sista sammanträde. Ordförande Kent Mårtensson uttryckte ett stort tack till hela styrelsen för ett gott samarbete. Märta Stenevi, 1:e vice ordförande tackade därefter ordförande, från

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027). Arbetsutskottet