Kategori: Nyheter

Hemma efter givande dagar i Litauen

Under resan skrev vi lite från de olika besöken. Nu har vi kompletterat dessa texter med några reflektioner från ett par deltagare. Vi har även lagt upp de presentationer vi fick ta del av under

Publicerad: 1 juli, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skåne kan inte vänta på Arbetsförmedlingen

Vi har i många år levt med en Arbetsförmedling som har fått förändrade uppdrag och sedan inte klarat av genomförandet. Det har inte bara drabbat de arbetssökande, näringslivet, integrationen och Skånes utveckling, det har även

Publicerad: 26 juni, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Följ kommunledningsresan till Litauen här!

Vi kommer att starta vår resa i Klaipeda som är Litauens tredje största stad. Klaipeda län är den litauiska region som är medlem i Euroregion Baltic, http://www.eurobalt.org/, där Kommunförbundet Skåne också är medlem sen 1 januari 2019. Vi kommer

Publicerad: 24 juni, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

I Växa tryggt samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt eftersom Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team. Skåne har också valt

Publicerad: 29 maj, 2019Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer

Save the date för VIDEOkonf 2019!

Den 4 november 2019 bjuder Kommunförbundet Skåne tillsammans med Malmö Stad in till VIDEOkonf, på Quality View Hotel i Malmö. I år är det fokus på tillgänglighet, produktion och spridning. Men dagen kommer också att

Patric Åberg(M) vald till ny ordförande på förbundsmötet

”Det finns en otrolig kraft i samverkan” avslutade avgående ordförande Kent Mårtensson(S) sitt inledningsanförande med. Patric Åberg(M) som idag tog över ordförandeskapet tryckte också på vikten av samverkan för att lösa kommunernas utmaningar både nu och

Publicerad: 10 maj, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027). Arbetsutskottet