Kategori: Nyheter

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027). Arbetsutskottet

Svalövs kommun sätter barnen i fokus!

Läs vad Svalövs kommun skriver om den BBIC-utbildning (Barns Behov I Centrum) som Kommunförbundet Skåne anordnade i Svalövs kommun. 40 socialsekreterare från hela Skåne deltog i den här 3-dagarsutbildningen. Artikeln hittar du här!

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Ett jämställt Skåne firar två år

Den 7/3 firade Ett jämställt Skåne två år och med det bjöds anslutna organisationer och andra verksamheter in till konferensen Kraft och kunskap med 200 anmälda deltagare. Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne, är glad över intresset för konferensen.

Publicerad: 8 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Många nya ansikten på årets första kommunledningskonferens

Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson hälsade, tillsammans med förbundsdirektör Monica Holmqvist, välkommen och höll en kort introduktion om Kommunförbundet Skånes verksamhet för deltagarna. Sedan 2017 har vi gjort besök ute i flera kommuner och dessa

Publicerad: 1 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet. En regional samverkansplattform Barnrättsforum Skåne har etablerats och regionala utbildningar genomförs kontinuerligt. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne. Utbildningarna genomförs

Publicerad: 28 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

En utblick i vår omvärld på Välfärdskonferensen 2019

Först ut på scen under Välfärdskonferensens andra dag var Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna. Elisabeth Svantesson talade om Sveriges långsiktiga utmaningar och vilken politik som krävs för att hantera dessa. – Vi måste

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Första dagen på Välfärdskonferensen 2019

Efter inledning av ordförande Kent Mårtensson tog moderatorn Kattis Ahlström över. Folke Rydén var första talare och han pratade under rubriken ”Trump, världen och vi.” Folke tog oss med på sin livsresa men talade även

Publicerad: 7 februari, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer