Kategori: Nyheter

Skåne tillsammans mot brott

Skåne tillsammans mot brott Sju skånska aktörer har undertecknat en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och för att med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare. Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region

Publicerad: 10 januari, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Anmäl dig till Välfärdskonferensen 2018!

Med 2018 års välfärdskonferens är det dags för den 21:a konferensen i ordningen. Välfärdskonferensen 2018 äger rum den 1-2 februari på Scandic Star Hotell i Lund. För Välfärdskonferensen 2018 är har vi nu ett fullspäckat

Publicerad: 12 december, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Temakonferens för de skånska politikerna

I Kommunförbundet Skånes lokaler var ledande politiker och tjänstepersoner från kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Region Skåne inbjudna till höstens halvdagskonferens. Moderator för dagen var Ulrika Geeraedts från Region Skåne. Kent Mårtensson och Henrik Fritzon inledde

Publicerad: 24 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånska riksdagsledamöter i dialog med skånska kommunpolitiker

Först på agendan stod återkoppling från föregående möte. Utmaningen med att utveckla ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna lyftes fram såväl som utmaningen med mottagandet av nyanlända och integration. I båda frågorna efterlystes ett mer utförligt samarbete

Publicerad: 24 oktober, 2017Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samverkan

Förbundsdirektörerna från kommunförbunden i de olika länen träffas med jämna mellanrum och den här gången var Storsthlm(Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län) var värd för träffen. Även om mycket skiljer de olika förbunden åt i organisation och arbetssätt

Publicerad: 17 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Inbjudan till dialogmöte inför upphandling av posthanteringstjänster

Mötet äger rum klockan 09-12 den 14/11 i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3a, våning 2, i Lund. Anmälan sker senast den 10/11 till peter.ahlqvist@kfsk.se. Vänligen ange organisation, kontaktuppgifter och antal deltagande – inklusive namn –

Publicerad: 16 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Inbjudan till dialogmöte inför upphandling av pensionstjänster

Mötet äger rum klockan 13-15 den 14/11 i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3a, våning 2, i Lund. Anmälan sker senast den 10/11 till peter.ahlqvist@kfsk.se. Vänligen ange organisation, kontaktuppgifter och antal deltagande – inklusive namn

Publicerad: 16 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Trelleborgs kommun vinnare av eDiamond Award 2017!

Så här står det på eFörvaltningsdagarnas hemsida där du även kan läsa om alla de andra nominerade: Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Kommunbesök i Burlövs kommun

Med på besöket i Burlövs kommun var vår ordförande Kent Mårtensson (S), förbundsdirektör Monica Holmqvist, avdelningscheferna Jan-Åke Johansson och Carina Lindkvist samt kommunikationsansvarig Magnus Gustafsson. Efter en kort övergripande introduktion av Kommunförbundet Skåne gick vi

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer