Kategori: Nyheter

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

I Växa tryggt samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt eftersom Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team. Skåne har också valt

Publicerad: 29 maj, 2019Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer

Save the date för VIDEOkonf 2019!

Den 4 november 2019 bjuder Kommunförbundet Skåne tillsammans med Malmö Stad in till VIDEOkonf, på Quality View Hotel i Malmö. I år är det fokus på tillgänglighet, produktion och spridning. Men dagen kommer också att

Patric Åberg(M) vald till ny ordförande på förbundsmötet

”Det finns en otrolig kraft i samverkan” avslutade avgående ordförande Kent Mårtensson(S) sitt inledningsanförande med. Patric Åberg(M) som idag tog över ordförandeskapet tryckte också på vikten av samverkan för att lösa kommunernas utmaningar både nu och

Publicerad: 10 maj, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet besökte bland annat EU-kommissionen. Där fick ledamöterna en presentation om EU:s energipolitik och möjlig finansiering kopplat till den. Likaså presenterades projekt inom området digitalisering i den nuvarande (2014–2020) och kommande programperioden (2021- 2027). Arbetsutskottet

Svalövs kommun sätter barnen i fokus!

Läs vad Svalövs kommun skriver om den BBIC-utbildning (Barns Behov I Centrum) som Kommunförbundet Skåne anordnade i Svalövs kommun. 40 socialsekreterare från hela Skåne deltog i den här 3-dagarsutbildningen. Artikeln hittar du här!

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer