Kategori: Nyheter

Höör går före i HBTQ-arbetet

Politikerna i Höör kommun har antagit en HBTQ-plan och sedan årsskiftet har 150 medarbetare, chefer och politiker gått en utbildning. Nu genomförs en femdagarsutbildning för allt från vaktmästare, badvakter, VA-chefer till socionomer och bibliotekarier. Höör

Publicerad: 23 maj, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Digitalisering i fokus

Dagen inleddes med att Niclas Clausenborg, digital strateg på Kommunförbundet Skåne, och Åsa Zetterberg från SKL tillsammans förklarade digitaliseringens roll som en viktig samhällsförändring, inför de cirka 100 deltagarna. – Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter för

Publicerad: 17 maj, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Integrationsbloggen ger dig senaste nytt!

Genom bloggen vill vi också dela med oss av information och inspiration som kan vara av värde för dig som på olika sätt arbetar med mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar, samt övergripande med integrationsfrågor.

Publicerad: 3 maj, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöter

Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson (S) och Gunilla Nordgren (M), som är med och planerar dessa träffar från Riksdagens sida, hälsade deltagarna välkomna. Gunilla lyfte vikten av dessa träffar och ser det som en bra form för dialog

Publicerad: 5 april, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skånes Energiting

Moderator för dagen är Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör, numera grön samhällsdebattör och skribent. Vi får även besök av Robert Andrén från energi- och miljödepartementet som berättar det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Svante Axelsson som

Publicerad: 14 mars, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Välfärdskonferensen 2017

När vi sammanfattar Välfärdskonferensen 2017 är vi mycket glada över att cirka 97% av de som svarat på utvärderingen tyckte att konferensen totalt sett var bra eller mycket bra! En klar majoritet var nöjd med

Publicerad: 14 februari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Fullsatt på releasen av HURboken

Boken, skriven av Linda Leveau, är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad. Boken, en HURbok till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår

Publicerad: 27 januari, 2017Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Besök från Regionförbundet Kalmar Län

Beslutet om att starta ett kommunförbund i Kalmar län har vuxit fram i den Primärkommunala nämnd som har representation från samtliga 12 kommuner. På dagens besök fanns representanter från såväl politisk- som tjänstepersonsnivå. En sak

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Hurboken släpps den 26 januari

Nu släpper Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad en HURBOK till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår ifrån en utvärderad modell i syfte att inspirera till

Publicerad: 20 december, 2016Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer