Kategori: Lediga tjänster

Vi söker en kvalitetshandläggare för kvalitets- och avtalsuppföljning av upphandlade tjänster inom socialtjänstens individ och familjeomsorg

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Tjänsterna som kvalitetshandläggare är placerade i

Publicerad: 17 oktober, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Vi söker en upphandlare

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Tjänsten som upphandlare är placerad i

Publicerad: 13 oktober, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Erbjudande om praktik EU

  Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vårt uppdrag kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: · Värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen · Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden · Främja samverkan

Publicerad: 14 september, 2017Sidansvarig: Kristina Jauhianen Larsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne erbjuder praktikplats för redovisningsekonom

Som praktikant hos oss kommer du få insyn i samtliga arbetsuppgifter på vår ekonomienhet. Du kommer att få praktisk erfarenhet av ekonomihantering så som ekonomiuppföljning, kundfakturering och övriga redovisningsfrågor. Enheten för ekonomi, upphandling och juridik består av

Publicerad: 9 mars, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer