Förbundsmöte 2019

Förmiddagen den 10 maj 2019 beslutar Kommunförbundet Skånes förbundsmöte om ny styrelse samt ny ordförande för mandatperioden 2019–2023 i Lund. Förbundsmötet består av 211 ombud från samtliga 33 medlemskommuner.

Medlemskommunerna sammanträder genom 211 ombud vid förbundsmöte året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige i medlemskommunerna har ägt rum. Förbundsmötet 2019 tar beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019–2023.

Kommunförbundet Skånes styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen på förbundets arbete, budget och större projekt. Styrelsens arbete bereds av ett arbetsutskott som även ansvarar för internationella och EU- relaterade frågor. Verksamheten innefattar även fyra beredningar samt en styrgrupp för energifrågor.

I direkt anslutning till förbundsmötet kommer samtliga nya ledamöter och ersättare till styrelsen att publiceras på hemsidan.

På eftermiddagen sammanträder den nya styrelsen för att besluta om val till Kommunförbundet Skånes övriga politiska organ som beredningar och styrgrupper. 

All information om förbundsmötet hittar du här.

Publicerad:

Skriv en kommentar