Ökad avsättning och förädling av biogas i Skåne

Nytt projekt som vill förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Skåne. I produktionsblocket fokuserar vi på analys av möjligheter för produktionen av flytande biogas i Skåne. I användningsblocket ligger fokus på dialog och diskussion med åkerier, industrier och andra företag om möjligheterna för omställning till biogas och andra alternativa bränslen. Projektet pågår under 2019.

Projektet är uppdelat i två block, ett produktionsblock och ett användarblock. Detta för att på effektivt sätt nå rätt målgrupp. Produktionsblocket riktar sig främst till biogasproducenter, såväl storskaliga som småskaliga anläggningar, för att visa vilken potential de har att ställa om sin produktion till flytande biogas. Det kommer att göras detaljerade beräkningar av olika typer av biogasanläggningar (Kristianstad C4Energi och Söderåsens Biogas) där vi utgår ifrån faktiska anläggningar. Beräkningarna skall ge hänvisning om produktionspotential för flytande biogas i Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.

Användarblocket riktar sig främst till företag, åkerier, hamnar, rederier, industrier och bostadsrättsföreningar med mera, i Skåne som idag använder diesel eller fossil gas. För att informera om biogas och andra fossilfria lösningar. Kontakterna med företagen innebär också diskussion om hur de kan konvertera till fossilfria alternativ, vilka alternativ som kan vara att föredra, för – och nackdelar med olika bränslealternativ. Det kommer anordnas workshops med företag för att utreda möjligheterna till biogas som alternativ, det kommer även göras inventeringar av företag som använder fossila bänseln.

Projektet pågår under 2019 och drivs av RISE tillsammans med Biogas Syd. Projektet medfinansieras av Region Skånes utvecklingsmedel för Skånes färdplan för biogas.

Vill du veta mer eller boka möte kontakta

Bengt Malmberg, bengt.malmberg@ri.se, 070 619 63 13

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sabine Täuber