Matavfallsnätverk mellan Skåne och Västra Götaland

Biogas Syd genomför nu tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund ett projekt för erfarenhetsutbyte och utveckling av kommunikation kring matavfallsinsamling. Nätverket har bestått av informatörer, kommunikatörer, strateger etc från kommuner och avfallsbolag. Förutom nätverksträffar genomförs även framtagande av ett kommunikations-koncept som ska utveckla tanken med att hitta nya metoder och vägar för att kommunicera matavfallsinsamling och därmed inspirera till ett förändrat beteende.

Projektet drivs av Hanna Hellström, GR och Desirée Grahn, Biogas Syd och finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige, SYSAV och Biogas Syd.

Biogas Syd har tidigare genomfört ett antal projekt inom området. Mer information om det hittar du här.

Har du intresse av att delta? Kontakta Desirée Grahn.

 

Senast uppdaterad: