Bioraffinaderier i Syd-Sverige – konkreta möjligheter

Energiforsk och Biogas Syd arbetar tillsammans för att etablera konkreta ramar för bioraffinaderikonceptet utifrån dagens och framtidens förutsättningar och behov i en region. Fokus är bioraffinaderi vid en anläggning för anaerob rötning och projektet genomförs i två parallella delar. Företag och organisationer i regionen och dess närhet intervjuas med syftet att kartlägga vilka insatskemikalier eller råvaror från ett bioraffinaderi som är intressanta för dem. Parallellt genomförs en litteraturstudie för att kartlägga möjligheter och begränsningar kring vad som kan produceras i ett bioraffinaderi. Projektet ger ett antal utvecklade koncept för vilka det undersöks hur lönsamhet kan nås för helheten, med biogasproduktion och bioraffinaderi samt produktavnämare. Vid detta projekts avslutande och måluppfyllande föreligger förbättrade möjligheter att starta en studie med syfte att ta fram underlag för en specifik bioraffinaderipilot.

Projektet leds av Anton Fagerström på Energiforsk och från Biogas Syds sida deltar Desirée Grahn, kontakta för mer information. Deltar gör även Sustainable Business Hub, RISE och Avfall Sverige. Finansiärer är Energimyndigheten, Avfall Sverige, Sustainable Business Hub och Energiforsk.

Projektet pågår från sommaren 2017 till sommaren 2018.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Desirée Grahn