Rapporter

2018

Rapporten Värdet av den skånska biogasen och Rapportbilaga Beräkningsunderlag

2016

Informationspaket för matavfallsinsamling_April 2016

2015

Kommunikationsstrategi_biogödsel150706

2014

Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

Publik slutrapport för projektet BIOMASTER

Handledning för offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

FoU-strategi biogas

2013

Kommunal kommunikationsstrategi – för ökad och förbättrad insamling av matavfall
Bakgrundsstudie
Slutrapport

Strategi för att etablera gastankställen i Skåne

Swedish Feasibility study Transport Alternatives for Biogas

Nätstudie – ökad distribution och produktion i sydöstra Skåne

Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel
Sammanfattning
Hela rapporten

Utvärdering av Region Skånes utvecklingsmedel

2012

Biogas och ekologisk produktion – en utblick mot Tyskland och Danmark
Rapport
Bildspel

Oundvikligt och onödigt matavfall

Biogas, tillväxt och sysselsättning – effekter av färdplanen på produktion och från användning
Sammanfattning av rapporten
Rapporten i sin helhet

Sammanställning av plockanalyser i Skåne

2011

Biogaspotential i Skåne

(På Länsstyrelsen Skånes hemsida finns underlaget från ovanstående inventering att tillgå både som excelfil samt som kartor i GIS)

Biogasdrivna Dual Fuel-traktorer i lantbruk, entreprenad och kommuner – en förstudie (slutrapport)

2010

Betor till socker eller biogas – var ligger vinsten?

Biogasdrivna Dual Fuel-traktorer i lantbruk, entreprenad och kommuner – en förstudie (delrapport)

Utredning biogasproduktion från gödsel på mjölkgården Rosdala i sydöstra Skåne

2009

Gårdsbiogashandbok

2007

Inventering av biogasproduktion på VA-verken

Senast uppdaterad: