Nyheter

Jordberga resurshub

Nu kan du läsa förstudien "Färdplan Biogas". En rapport om hur Jordberga Resurshub kan bli till en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär produktion med ökad biogasproduktion och andra samhällsnyttor.

Publicerad: 29 januari, 2020Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Ett samrådsmöte i biogasmarknadens tecken. Vi pratar biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv, det danska systemet och handel med biogas. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

Gasdagarna i Båstad 15-16 maj

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades.

Publicerad: 16 juni, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer