Nyheter

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya uppgraderingsanläggning. Anläggningen tar tillvara rötgasen som uppstår i avloppsreningsverket och förädlar den till biogas som levereras till gasnätet och kunderna i Eslöv.

Gasum och Stora Enso ska producera biogas vid Nymölla bruk

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi.

Axfoods nya gaslastbilar skall köras på flytande biogas

Som ett steg i företagets arbete för fossilfria transporter och för användning av hållbara drivmedel lanserar Axffod nu en satsning på helt nya gaslastbilar. Fem av totalt 140 lastbilar i fordonsflottan byts ut till lastbilar som körs på flytande biogas.

Gasbilen starkt framåt – i Sverige och Europa

Försäljningen av gasbilar ökade med 41 procent första halvåret 2018. Och nybilsregistreringen för juli och augusti pekar på att införandet av bonus malus-reglerna redan kan ha fått effekt på gasbilsförsäljningen. Även på EU-nivå går det framåt för gasbilarna.