Nyheter

Vårändringsbudgeten

Klimatklivet kommer tillbaka men en särskild budgetpost för biogasproduktion saknas.

Årets första samrådsmöte

Årets första samrådsmöte hölls i Kommunförbundet Skånes lokaler och bjöd på intressanta föredrag och diskussioner om biogasprojekt.

Publicerad: 27 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

100 miljoner till flytande biogas

Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Johan Laurell är projektledare för Drive LBG.

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

I december betalades produktionsstödet för biogasen för 2018 ut. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Välkommen på Biogas Syds samrådsmöte 13 februari i Lund!

Välkommen på vårens nätverksträff för Biogas Syds deltagare och intressenter. Förvänta er en förmiddag med intressant program, fullspäckat med nyheter från biogasbranschen! Deltagandet är gratis och det finns några platser kvar.

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya uppgraderingsanläggning. Anläggningen tar tillvara rötgasen som uppstår i avloppsreningsverket och förädlar den till biogas som levereras till gasnätet och kunderna i Eslöv.