Arkiv: 2020

Läs Biogas Syds remissvar på Biogasmarknadsutredningen

Siste april går tiden ut för att lämna remissvar på Biogasmarknadsutredningen. Många skånska aktörer engagera sig i detta, så även Biogas Syd. Här kan du läsa Biogas Syds remissvar. Och här kan du även läsa Länsstyrelsen

SEAT satsar fortsättningsvis på gasbilar

Det har varit en del snack om framtiden för gasbilar. NU har SEAT gått ut med ett tydligt ställningstagande: ”För oss är det prioriterat att fortsatt vara en ledande aktör inom gasdrivna fordon”. Citatet kommer

Nu diskuteras framtiden för Dalbys gastankställe

I Lund har vi idag tre gastankställen som ägs och bedrivs av det kommunala energibolaget Kraftringen. De tankställena var bland de första som byggdes i Skåne och de har bidragit till att såväl kommunen som ett flertal

Biogas växer i Storbritannien

Hittat på Biogas Öst och tyckte det var en mycket rolig nyhet: I Storbritannien rapporterar ett av de ledande gasföretagen, CNG Fuels, att efterfrågan på biogas ökat med 800 % sedan 2017. Nu öppnar de

GREATER Bio – danskt-svenskt samarbete är igång

Delarna där Biogas Syd huvudsakligen är involverad har som mål att bland annat öka insamlingen och användningen av tång och utveckla verktyg för kommuner att få bättre grepp om användningsmöjligheter för biomassa. Välkommen med input

Publicerad: 15 april, 2020Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Biogas Syd samrådsmöte – presentationerna på hemsidan

Här hittar ni presentationerna från Biogas Syds samrådsmöte som hölls den 11 mars i Lund. På mötet kommenterade Kjerstin Ekvall från SYSAV, Tore Sigurdsson från C4Energi och Britt Karlsson-Green från Region Skåne biogasmarknadsutredningens betänkande utifrån

Jordberga resurshub

Under 2019 har aktörerna i Jordberga Resurshub arbetat med en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär. ”Genom att dela resurser i form av energi och optimera produktion i förhållande till varandras behov

Publicerad: 29 januari, 2020Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur