Arkiv: februari, 2016

SLU och LTH gör skillnad i klimatomställningen

I senaste avsnittet av Lantbruksnytt presenterar LTH och SLU sitt arbete med att öka möjligheterna för halm och vall från överskottsarealer att bli framtidens råvaror för produktion av hållbara drivmedel. SLU och LTH gör skillnad

Publicerad: 22 februari, 2016Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer

Klimatklivet ger stora investeringar på biogasområdet

Den första ansökningsomgången för Klimatklivet, satsningen på lokala klimatinvesteringar, är avslutad och totalt beviljades 97 ansökningar på ett belopp på totalt 270 miljoner kronor. Dessa projekt motsvarar en minskning på koldioxidutsläppen på 1,5 miljoner ton.

Publicerad: 10 februari, 2016Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer

Antal gasdrivna personbilar på de skånska vägarna ökar långsamt

Försäljningen av gasdrivna personbilar till de skånska bilförarna ökar långsamt. 2015 såldes 774 nya gasfordon i regionen, en ökning i samma storleksordning som året tidigare. Den stora andelen fortsätter vara förmånsbilar, där rabatten på förmånsvärdet

Publicerad: 10 februari, 2016Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer

Samrådsmöte belyste biogasens möjligheter och utmaningar

Vårens samrådsmöte på Biogas Syd samlade ett fyrtiotal biogasintressenter från alla delar av biogasens värdekedja och innehöll inslag kring politiska styrmedel, byggandet av samverkansplattform mellan Sverige, Danmark och Norge, internationell utblick och det senaste om möjligheterna

Publicerad: 10 februari, 2016Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer