Arkiv: februari, 2015

Förbehandling i centrum för ny studie från LTH, SLU och JTI

  Forskare från LTH, JTI och SLU har med finansiering från Energimyndigheten genomfört en förstudie kring nyckelaspekter av förbehandling av lignocellulosarika råvaror. Initiativet kom från Biogas Syd, och bakgrunden var att Biogas Syd och Region

Publicerad: 27 februari, 2015Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer

Nya riktlinjer för användning av biogödsel på ekoodlingar

Biogödsel från biogasproduktion med insamlat matavfall kan nu spridas på ekoodlingar men endast om insamlingssystemet är frivilligt. I den nyhet kring lanseringen som Jordbruksverket gick ut med i början på året citeras en av Biogas

Publicerad: 27 februari, 2015Sidansvarig: Desirée Grahn

Läs mer