VårändringsbudgetenFoto: Gasum

Vårändringsbudgeten

Publicerad:

Dela nyhet:

Klimatklivet kommer tillbaka men en särskild budgetpost för biogasproduktion saknas.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Gasdagarna i Båstad 15-16 maj

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades.

Vårändringsbudgeten

Klimatklivet kommer tillbaka men en särskild budgetpost för biogasproduktion saknas.

Årets första samrådsmöte

Årets första samrådsmöte hölls i Kommunförbundet Skånes lokaler och bjöd på intressanta föredrag och diskussioner om biogasprojekt.

100 miljoner till flytande biogas

Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Johan Laurell är projektledare för Drive LBG.

2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

I december betalades produktionsstödet för biogasen för 2018 ut. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Fler nyheter