Biogas och biogasol kan skattebefrias i tio år – regeringen har lämnat in statsstödsansökan

Biogas och biogasol kan skattebefrias i tio år – regeringen har lämnat in statsstödsansökan

Publicerad:

Dela nyhet:

Regeringen har skickat in ansökningar om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol. Ansökan är för tio år gäller en befrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas och biogasol som används som drivmedel och till uppvärmning och som inte är grödobaserad.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Jordberga resurshub

Nu kan du läsa förstudien "Färdplan Biogas". En rapport om hur Jordberga Resurshub kan bli till en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär produktion med ökad biogasproduktion och andra samhällsnyttor.

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Ett samrådsmöte i biogasmarknadens tecken. Vi pratar biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv, det danska systemet och handel med biogas. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

Fler nyheter