Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Publicerad:

Dela nyhet:

Ett samrådsmöte i biogasmarknadens tecken. Vi pratar biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv, det danska systemet och handel med biogas. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Jordberga resurshub

Nu kan du läsa förstudien "Färdplan Biogas". En rapport om hur Jordberga Resurshub kan bli till en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär produktion med ökad biogasproduktion och andra samhällsnyttor.

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Ett samrådsmöte i biogasmarknadens tecken. Vi pratar biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv, det danska systemet och handel med biogas. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

Fler nyheter