2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstödFoto: C4 Energi

2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

Publicerad:

Dela nyhet:

I december betalades produktionsstödet för biogasen för 2018 ut. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

100 miljoner till flytande biogas

Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Johan Laurell är projektledare för Drive LBG.

2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

I december betalades produktionsstödet för biogasen för 2018 ut. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Välkommen på Biogas Syds samrådsmöte 13 februari i Lund!

Välkommen på vårens nätverksträff för Biogas Syds deltagare och intressenter. Förvänta er en förmiddag med intressant program, fullspäckat med nyheter från biogasbranschen! Deltagandet är gratis och det finns några platser kvar.

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya uppgraderingsanläggning. Anläggningen tar tillvara rötgasen som uppstår i avloppsreningsverket och förädlar den till biogas som levereras till gasnätet och kunderna i Eslöv.

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi.

Axfoods nya gaslastbilar skall köras på flytande biogas

Som ett steg i företagets arbete för fossilfria transporter och för användning av hållbara drivmedel lanserar Axffod nu en satsning på helt nya gaslastbilar. Fem av totalt 140 lastbilar i fordonsflottan byts ut till lastbilar som körs på flytande biogas.

Fler nyheter