Läs Biogas Syds remissvar på Biogasmarknadsutredningen

Läs Biogas Syds remissvar på Biogasmarknadsutredningen

Publicerad:

Dela nyhet:

Idag har vi skickat in vårt remissvar till Biogasmarknadsutredningen. Vi tycker det är jättebra att utredningen föreslår ett nationellt biogasmål och ger konkreta förslag till styrmedel. Vi hoppas att förslagen implementeras snarast. Men vi vill även lyfta att en lösning behöver hittas för att göra produktion av biogas från andra substrat än gödsel, exempelvis matavfall, avloppsslam och restprodukter från industrin lönsamt.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Läs Biogas Syds remissvar på Biogasmarknadsutredningen

Idag har vi skickat in vårt remissvar till Biogasmarknadsutredningen. Vi tycker det är jättebra att utredningen föreslår ett nationellt biogasmål och ger konkreta förslag till styrmedel. Vi hoppas att förslagen implementeras snarast. Men vi vill även lyfta att en lösning behöver hittas för att göra produktion av biogas från andra substrat än gödsel, exempelvis matavfall, avloppsslam och restprodukter från industrin lönsamt.

Nu diskuteras framtiden för Dalbys gastankställe

Det finns risk att gasmacken i Dalby läggs ner vid årsskiftet - nu formerar sig ett lokalt initiativ för att visa Kraftringen och kommunen att det finns ett stort intresse och behov att tanka biogas i Östra Lund. Du kan skriva under om du vill stötta initiativet.

Biogas växer i Storbritannien

I Storbritannien rapporterar ett av de ledande gasföretagen, CNG Fuels, att efterfrågan på biogas ökat med 800 % sedan 2017.

GREATER Bio – danskt-svenskt samarbete är igång

Nu är INTERREG-projektet ”Greater BIO” uppstartat. I projektet samarbetar Biogas Syd med ett flertal samarbetspartners från både Sverige och Danmark, bl a Trelleborgs kommun och Sustainable Business Hub. Syftet med projektet är att utveckla en hållbar bioekonomi när det gäller utnyttjandet av resurser men också energiproduktion.

Jordberga resurshub

Nu kan du läsa förstudien "Färdplan Biogas". En rapport om hur Jordberga Resurshub kan bli till en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär produktion med ökad biogasproduktion och andra samhällsnyttor.

Fler nyheter