Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Publicerad:

Dela nyhet:

Klimatsamverkan Skåne, som består av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, har under 2017 tagit fram ett förslag på en ny klimat- och energistrategi för länet. Strategin innehåller utkast till nya regionala mål och åtgärder för klimat och- och energiarbetet i Skåne, och förslaget har precis varit uppe på bred remiss.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Kartor över Sveriges och Europas fordonsgasmackar

Vill du veta vart närmsta fordonsgasmack ligger eller ska du ut och resa i Europa med gasbil? Här kan du hitta kartor över Sveriges och Europas tankstationer för fordonsgas.

Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Klimatsamverkan Skåne, som består av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, har under 2017 tagit fram ett förslag på en ny klimat- och energistrategi för länet. Strategin innehåller utkast till nya regionala mål och åtgärder för klimat och- och energiarbetet i Skåne, och förslaget har precis varit uppe på bred remiss.

Nytt stöd ska rädda biogasen

Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger i en intervju att han ser ett produktionsstöd som en del av lösningen för den svenska biogasen. Vidare säger han att biogas fortfarande är av hög prioritet som en del av fordonsparkens drivmedel och att man även ser goda möjligheter inom industri och sjöfart och att regeringen arbetar för att finna en lösning.

Utlysning för ”Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel”

Inom samverkansprogrammet "Förnybara drivmedel och system" har en ny utlysning öppnats för finansiering av projekt inom området "Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel". Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3).

Biogas Syds samrådsmöte 13 februari 2018

Ett trettiotal av biogasaktörerna från Skåne-regionen deltog vid Biogas Syds samrådsmöte den 13 februari i Lund. På agendan stod bland annat den nationella biogasstrategin, Gasum’s satsningar i regionen, Högbytorp-anläggningen utanför Stockholm samt Volvo Trucks nya

Fler nyheter