Biogas Syd söker vikarierande verksamhetsledare!

Biogas Syd söker vikarierande verksamhetsledare!

Publicerad:

Dela nyhet:

Då verksamhetsledaren för Biogas Syd, Desirée Grahn, i början på nästa år kommer gå på föräldrarledighet så söker nu Energikontoret Skåne en vikarierande verksamhetsledare. Du hittar tjänsten nedan: Vi söker vikarierande verksamhetsledare till Biogas Syd

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Välkommen på julmingel!

Samsø och Simris – framtiden är här!? Julmingel tisdagen 19 december 14.30-16.30 i Malmö! En ö i Danmark som gjort sig världsberömd som helt självförsörjande på förnybar energi. Ett lokalsamhälle i Skåne som ska koppla

Biogas Syd söker vikarierande verksamhetsledare!

Då verksamhetsledaren för Biogas Syd, Desirée Grahn, i början på nästa år kommer gå på föräldrarledighet så söker nu Energikontoret Skåne en vikarierande verksamhetsledare. Du hittar tjänsten nedan: Vi söker vikarierande verksamhetsledare till Biogas Syd

Är det möjligt för processindustrin att använda biogas?

Västra Götalandsregionen har utrett möjligheterna att använda biogas till annat än som fordonsbränsle. I en studie presenterar de prisbilden för olika bränslen samt förslag på teknisk lösning samt kostande för investering och drift för att ersätta gasol eller olja med biogas. Analysen visar att det kan finnas tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ersätta gasol och olja med biogas hos industrier som ligger utanför handeln med utsläppsrätter.

Biogasproduktionen ökade med fyra procent 2016

Den svenska biogasproduktionen översteg två terawattimmar och ökade med fyra procent under år 2016. Det visar ny statistik från Energimyndighetens som tagits fram av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten.

Biogas Syd lyfte biogasfrågan för skånska riksdagspolitiker

I ett dialogmöte mellan skånska riksdagspolitiker och skånska kommunpolitiker inbjöds Biogas Syd för att beskriva importfrågan och dess påverkan på skånsk biogas. Det var fjärde gången som Kommunförbundet Skåne inbjöd till dialogmöte och energifrågor var

Ny strategisk innovationsagenda

DET SVENSKA BIOGASSYSTEMET – NYCKELN TILL CIRKULÄR EKONOMI Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i

Volvo lanserar nya gasdrivna lastbilar

Volvo Lastvagnar introducerar nu Euro 6-kompatibla gasdrivna lastbilar som erbjuder en bränsleeffektivitet och prestanda i nivå med diesellastbilar, men har en betydligt mindre miljöpåverkan.

Biogas Syds nätverk samlades och gav bred bild av biogasaktiviteter

Den 12 september samlades Biogas Syds nätverk för årets andra nätverksträff. På programmet stod ett antal talare som presenterade allt från nationellt påverkansarbete och drift av anläggningar till samarbete med industrier och utredning om möjligheterna

Fler nyheter