Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Publicerad:

Dela nyhet:

Klimatsamverkan Skåne, som består av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, har under 2017 tagit fram ett förslag på en ny klimat- och energistrategi för länet. Strategin innehåller utkast till nya regionala mål och åtgärder för klimat och- och energiarbetet i Skåne, och förslaget har precis varit uppe på bred remiss.

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Skandinavisk samarbete för Biogas

Över 350 biogaseintresserade träffades i april i Fredrikstad i Norge för att delta i den Skandinaviska Biogaskonferensen 2018. Biogas Syd medverkade också i konferensen.

Nyheter kring Skånes Färdplan för Biogas

Den 16 maj arrangerade Region Skåne ett dialogmöte för framtiden för Skånes färdplan för Biogas. På mötet lanserade Energigas Sverige även Branschens Nationel Biogasstrategi

Fler nyheter