Värdet av den skånska biogasen

Värdet av den skånska biogasen

Publicerad:

Dela nyhet:

Ny studie om samhällsekonomisk värde av biogasproduktion och biogasanvändning i Skåne tillgänglig

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya uppgraderingsanläggning. Anläggningen tar tillvara rötgasen som uppstår i avloppsreningsverket och förädlar den till biogas som levereras till gasnätet och kunderna i Eslöv.

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi.

Axfoods nya gaslastbilar skall köras på flytande biogas

Som ett steg i företagets arbete för fossilfria transporter och för användning av hållbara drivmedel lanserar Axffod nu en satsning på helt nya gaslastbilar. Fem av totalt 140 lastbilar i fordonsflottan byts ut till lastbilar som körs på flytande biogas.

Gasbilen starkt framåt – i Sverige och Europa

Försäljningen av gasbilar ökade med 41 procent första halvåret 2018. Och nybilsregistreringen för juli och augusti pekar på att införandet av bonus malus-reglerna redan kan ha fått effekt på gasbilsförsäljningen. Även på EU-nivå går det framåt för gasbilarna.

Gör det inte svårare än vad det är…

Samarbete mellan Skåne och Västra Götaland för ökat insamling och kvalitet av matavfall levererar material till ny kommunikations kampanj

Fler nyheter