Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Politiker, tjänstepersoner, medarbetare och barnrättsstrateger från offentliga och idéburen sektor deltog den 26 februari på en utbildningsdag med fokus på Barnkonventionen som blir svensk lag. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Charlotte Palmstierna, Huvudsekreterare Barnkonventionsutredningen, var några av dagens talare.

Publicerad: 14 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Studiebesök med möjlighet att påverka

Varje år bjuder Höganäs kommun in elever i årskurs 8 för studiebesök på kommunen. Information ges om hur kommunen fungerar, vem som bestämmer och vad de olika förvaltningarna gör. En timmes workshop kring någonting som är under utveckling i kommunen eller som är aktuellt för eleverna anordnas också inom ramen för studiebesöket.

Publicerad: 4 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Trygghetsvandringar med barn och unga

Sedan 2016 har sju trygghetsvandringar genomförts med sju olika skolor i Höganäs kommun. Elever i olika åldrar bidrar med ett viktigt perspektiv kring hur tryggheten upplevs i kommunen och det är också viktigt för barn och unga att bli hörda. Trygghetsvandringarna är ett effektivt sätt att föra dialog med barn och unga och få in deras tankar kring olika områden och platser.

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Inbjudan: Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 tar Skåne nya steg och bjuder in ledning och styrning till två stycken utbildningstillfällen för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebära.

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barn och unga delaktiga i samhällsplanering

I samband med barnkonventionsveckan, arrangerande samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun en barnanpassad utställning om den offentliga miljön och den nya översiktsplanen. Det för att förbättra och utveckla våra offentliga miljöer till trivsamma och användarvänliga platser för kommunens invånare utifrån barnens syn. Syftet med dialogen var att lyfta frågan om samhällsbyggnad bland unga invånare samt att få de att delta i diskussionen om kommunens framtid och utveckling.

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barnanpassad vård – att gå från riktlinjer till HUR

"Nätverket för barnanpassad vård" har tagit fram ett verktyg för att stärka tillämpningen av barnets rättigheter i hälso- och sjukvård. Verktyget innebär att verksamheter med hjälp av ett antal kriterier undersöker hur barnanpassad verksamheten är genom att skatta sin egen verksamhet men även genom att genomföra en kollegial granskning av en annan verksamhet. Resultatet från granskningen utgör grunden för ett fortsatt kvalitetsarbete.

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barnhearing för att skapa demokratiska samtal mellan barn & politiker

I Helsingborgs stad har de under 2017 och 2018 arrangerat en barnhearing där kommunfullmäktigepolitiker fått besöka barn i förskolor och skolor under en dag. Temat har varit framtidstro utifrån barnets rättigheter och skolorna har själva fått planera upplägget för att det ska passa deras verksamhet och undervisning. Helsingborgs barnrättsstrateger har planerat och deltagit i genomförandet. Intresset har varit stor från både skolor och politiker. Utvärderingarna visar att barnhearing som metod uppskattas av både barn, pedagoger och politiker.

Publicerad: 31 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barns rätt på bästa sätt

Hur blir vi som möter barn bättre på att se barnen, lyssna på dem och behandla dem så som vi behandlar vuxna? Hur gör vi barnkonventionens intentioner levande för alla barn, även de som inte har så finmaskigt primära skyddsnät? Hur kan vi gemensamt arbeta förebyggande? Hur arbetar vi redan?

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer