Save the date! Konferens i barnrättens anda den 20 november 2019

Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i barnrättens anda. Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och nu vill vi berätta om allt positivt som hänt. Kom och inspireras och ta del av goda och lärande exempel från olika nivåer och olika verksamheter!

Simrishamns nya biblioteksbuss – barns inflytande och delaktighet

När Simrishamns biblioteks första mobila bibliotek skulle formges utvändigt vände man sig till kommunens grundskolor för att få hjälp. Drygt 150 förslag kom in och resulterade i en explosion av djur och natur.

Ett lyckat projekt med barninflytande som väckt mycket glädje i kommunen, ett lärande exempel på hur barn varit delaktiga i skapandet av Simrishamns kommuns nya biblioteksbuss.

Elevrådsträff för dialog mellan elever, politiker och tjänstepersoner

Varje år anordnar Höganäs kommuns ungdomssamordnare elevrådsträff och elevrådsutbildning för elevrådsrepresentanter i årskurs 6-9. Utbildning och träffar syftar till att stötta eleverna i sitt inflytandearbete på skolorna, ge dem möjlighet att tycka till i olika frågor inom kommunens verksamhet samt dela med sig till varandra av sina erfarenheter på den egna skolan. Till elevrådsträffen våren 2019 önskade elever att få träffa både politiker och tjänstepersoner från kommunen för en dialog kring kommunens verksamheter och vision. Resultatet blev en dialogträff på två timmar med ca 60 elever, över 30 tjänstepersoner och ett tiotal politiker.

Publicerad: 10 april, 2019Sidansvarig: Evelina Johansson

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Politiker, tjänstepersoner, medarbetare och barnrättsstrateger från offentliga och idéburen sektor deltog den 26 februari på en utbildningsdag med fokus på Barnkonventionen som blir svensk lag. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Charlotte Palmstierna, Huvudsekreterare Barnkonventionsutredningen, var några av dagens talare.

Publicerad: 14 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Studiebesök med möjlighet att påverka

Varje år bjuder Höganäs kommun in elever i årskurs 8 för studiebesök på kommunen. Information ges om hur kommunen fungerar, vem som bestämmer och vad de olika förvaltningarna gör. En timmes workshop kring någonting som är under utveckling i kommunen eller som är aktuellt för eleverna anordnas också inom ramen för studiebesöket.

Publicerad: 4 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Trygghetsvandringar med barn och unga

Sedan 2016 har sju trygghetsvandringar genomförts med sju olika skolor i Höganäs kommun. Elever i olika åldrar bidrar med ett viktigt perspektiv kring hur tryggheten upplevs i kommunen och det är också viktigt för barn och unga att bli hörda. Trygghetsvandringarna är ett effektivt sätt att föra dialog med barn och unga och få in deras tankar kring olika områden och platser.

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Inbjudan: Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 tar Skåne nya steg och bjuder in ledning och styrning till två stycken utbildningstillfällen för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebära.

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barn och unga delaktiga i samhällsplanering

I samband med barnkonventionsveckan, arrangerande samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun en barnanpassad utställning om den offentliga miljön och den nya översiktsplanen. Det för att förbättra och utveckla våra offentliga miljöer till trivsamma och användarvänliga platser för kommunens invånare utifrån barnens syn. Syftet med dialogen var att lyfta frågan om samhällsbyggnad bland unga invånare samt att få de att delta i diskussionen om kommunens framtid och utveckling.

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer