Barnhearing för att skapa demokratiska samtal mellan barn & politiker

I Helsingborgs stad har de under 2017 och 2018 arrangerat en barnhearing där kommunfullmäktigepolitiker fått besöka barn i förskolor och skolor under en dag. Temat har varit framtidstro utifrån barnets rättigheter och skolorna har själva fått planera upplägget för att det ska passa deras verksamhet och undervisning. Helsingborgs barnrättsstrateger har planerat och deltagit i genomförandet. Intresset har varit stor från både skolor och politiker. Utvärderingarna visar att barnhearing som metod uppskattas av både barn, pedagoger och politiker.

Publicerad: 31 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barns rätt på bästa sätt

Hur blir vi som möter barn bättre på att se barnen, lyssna på dem och behandla dem så som vi behandlar vuxna? Hur gör vi barnkonventionens intentioner levande för alla barn, även de som inte har så finmaskigt primära skyddsnät? Hur kan vi gemensamt arbeta förebyggande? Hur arbetar vi redan?

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skåne rustar inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020

Skåne rustar inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Redan idag har Skåne 258 utbildade barnrättstrateger. Våren 2019 genomför Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan, den åttonde regionala utbildningssatsningen i Skåne. Med start 2012 har det årligen genomförts en utbildningssatsning i Skåne med rubriken FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik, för medarbetare, tjänstepersoner och förtroendevalda. Utbildningen omfattar fyra obligatoriska heldagar och en uppföljningsdag (frivillig).

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Om hur man kan arbeta med demokrati hos våra yngsta medborgare…

I denna presentation vill vi visa på HUR man kan arbeta med demokratiska frågor hos våra yngsta medborgare och VARFÖR man ska arbeta med de demokratiska frågorna! Underlaget kommer från en förskola i Lunds kommun som aktivt arbetar med dessa frågor och använder sig av barnråd som verktyg. Presentationen är skapad genom reflektioner mellan två förskollärare och en pedagogista.

Publicerad: 28 september, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånska barns kunskaper om sina rättigheter

Artikel 42. De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. Hur väl lyckas vi med detta i Skåne?

Publicerad: 24 september, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånsk idrottsnätverk för BR-frågor

Vi har tack vare Kommunförbundet Skåne fått liv i ett (två) nätverk som gör att idrottande barns rättigheter står mycket högre på dagordningen idag än för tex fem år sen.

Publicerad: 22 september, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer