Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Växa tryggt riktar sig till familjer som får sitt första barn. I projektet samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt i sitt slag där Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team. För att kunna genomföra hembesöken under rådande omständigheter gällande Covid-19 finns en ansvarig BHV sjuksköterska som säkerställer låg smittorisk, både för personalen som arbetar i teamen och för de familjer som får hembesök.

Hembesök ger en trygghet för föräldrarna

Malmö universitet följer upp och forskar på Växa tryggt. Forskningen visar att föräldrarna är mycket nöjda med hembesöken och uppskattar att få hjälp, stöd och råd och möjlighet att ställa frågor. Barnmorskans deltagande i hembesöken är mycket positivt för föräldrarna och en stor trygghet eftersom det är en person som föräldrarna har träffat under hela graviditeten och känner väl.

Forskning visar redan att den sociala isolering som sker på grund av Covid-19 kan ha mycket negativa konsekvenser för den psykiska hälsan. Hembesök blir då extra viktiga när en del familjer just nu väljer att inte komma till barnhälsovården. Genom hembesöken inom Växa tryggt kan familjerna ändå få kontinuitet och tät kontakt med viktiga professioner inom hälso- och sjukvården.

– Nyblivna föräldrar har redan en ökad risk för psykisk ohälsa efter förlossningen och den rådande situationen med Covid-19 skulle ytterligare kunna öka denna risk. Därför kan det anses som mycket lämpligt att barnhälsovården, barnmorska, socialtjänst och tandhälsan kommer hem till familjerna både för att vara ett stöd, men också för att tidigt kunna observera missförhållanden eller risker och därmed kunna sätta in insatser där de behövs, säger Elisabeth Mangrio, Malmö universitet.

En förändrad vardag skapar fler frågor

Hembesöken inom Växa tryggt utgår framförallt från de frågor som föräldrarna har. Vilket gör att föräldrarna enkelt kan ge uttryck för sin oro. Det har också märkts ute i kommunerna, fler frågor har ställts samtidigt som föräldrarna uppskattar att slippa sitta i väntrum.

Växa tryggt har 19 team i 12 kommuner runt om i Skåne

  • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
  • De verksamheter som deltar gör sex hembesök hos förstagångsföräldrar, till skillnad från de två besök som BVC gör idag.
  • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrarstödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
  • Besöken har fokus på föräldrarnas egna frågor.
  • Är en del av regeringens och Sveriges Kommuner Regioner satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och förväntas ge en mer jämlik hälsa bland förstfödda i Skåne.
  • Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram.

Kontaktuppgifter

Anna-Maria Troedsson, projektledare Växa tryggt, Kommunförbundet Skåne

Telefon: 0728 – 85 47 58 Epost: anna-maria.troedsson@kfsk.se

Elisabeth Mangrio, Docent, Malmö Universitet

Epost: elisabeth.mangrio@mau.se

Publicerad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson

Skriv en kommentar