Styrelsesammanträde den 10 maj

Den nya styrelsen sammanträde för ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till förbundsmötet den 10 maj.

Se protokollet i sin helhet.

 

Beslut om nomineringar

Styrelsen beslutade om de nya ledamöterna för Kommunförbundet Skånes arbetsutskott, beredningar, styrgruppen för Energikontoret Skåne samt övriga politiska grupper.

Arbetsutskottet, ordinarie
Patric Åberg (M), Östra Göinge
Leif Sandberg (C), Tomelilla
Maria Winberg Nordström (L), Helsingborg
Johan Andersson (S), Eslöv
Cecilia Magnusson- Svärd (S), Ystad
Teddy Nilsson (SD), Svalöv
Arbetsutskottet, ersättare
Linda Allanson Wester (M), Svedala
Liss Böcker Sellgren (C), Ängelholm
Roko Kursar (L), Malmö
Anders Rubin (S), Malmö
Maria Ward (S), Helsingborg
Cecilia Bladh In Zito (SD), Hörby
Beredningen för kommunalekonomiska frågor
Torbjörn Tegnhammar (M), Malmö, Ordförande
Maria Ward (S), Helsingborg, Vice ordförande
Magnus Weberg (M), Sjöbo
Robert Wenglén (M), Lomma
Henrik Thott (KD), Helsingborg
Niklas Larsson (C), Osby
Henrik Thorsell (L), Vellinge
Pierre Sjöström (S), Staffanstorp
Jenny Önnevik (S), Bromölla
Marcus Friberg (MP), Helsingborg
Magnus Olsson (SD), Malmö
Beredningen för lärande arbetsliv och integration
Joachim Fors (S), Hässleholm, Ordförande
Fredrik Axelsson (M), Lomma, Vice ordförande
Eleonora Johansson (M), Helsingborg
Roger Nielsen (M), Åstorp
Marie Gärdby (C), Perstorp
Daniél Tejera (L), Kristianstad
Catrin Tufvesson (S), Kävlinge
Sedat Arif (S), Malmö
Claudia Velasquez (V), Helsingborg
Dolores Öhman (MP), Hässleholm
Andre af Geijerstam (SD), Sjöbo
Beredningen för samhällsutveckling
Marika Bjerstedt- Hansen (S), Osby, Ordförande
Håkan Fäldt (M), Malmö, Vice ordförande
Kristian Anderson (M), Helsingborg
Pia Almström (M), Kävlinge
Fredrik Jönsson (C), Svalöv
Christer Hallerby (L), Simrishamn
Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala
Jenny Tillander (S), Landskrona
Ingrid Mattiasson Saarinen (V), Helsingborg
Lars Lundström (MP), Kävlinge
Ronny Johnsson (SD), Svedala
Beredningen för hälsa och social välfärd
Stina Larsson (C), Kävlinge, Ordförande
Anders Rubin (S), Malmö, Vice ordförande
Annsofie Thuresson (M), Kävlinge
Emelie Nyberg (M), Kristianstad
Mavis Zander (M), Vellinge
Jan Allan Beer (L), Landskrona
Pia Ingvarsson (S), Simrishamn
Jessica Möller (S), Skurup
Saima Jönsson Fahoum (V), Lund
Helmuth Petersen (SD), Trelleborg
Patrik Ohlsson (SD), Ängelholm
Styrgruppen för energikontoret Skåne
Anders Berngarn (M), Lomma, Ordförande
Anders Månsson (S), Bjuv, Vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), Lund
Sara Ripa (C), Svedala
Karin Svensson Smith (MP), Lund

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) – Remissvar till Finansdepartementet

Beredningen för kommunalekonomiska frågor har gett Kommunförbundet Skånes ekonomichef i uppdrag att ta fram förslag på svar till Finansdepartementet på remissen Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Svaret har tagits fram tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ekonomichefer/-direktörer från Vellinge, Sjöbo och Osby samt två representanter från ekonomiavdelningen på stadskontoret i Malmö.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Remissvaret i sin helhet kan läsas här Kommunförbundet Skånes Svar på remiss – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 201874.

Nästa sammanträde

Styrelsen sammanträder nästa gång den 14 juni.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar