Remissvar till Finansdepartementet

Beredningen för kommunalekonomiska frågor gav Kommunförbundet Skånes ekonomichef i uppdrag att ta fram förslag på svar på remissen Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Svaret har tagits fram tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ekonomichefer/-direktörer från Vellinge, Sjöbo och Osby samt två representanter från ekonomiavdelningen på stadskontoret i Malmö.

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 10 maj 2019 att godkänna förslaget.

Remissvaret i sin helhet kan läsas här Kommunförbundet Skånes Svar på remiss – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 201874.

Publicerad:

Sidansvarig

Björn Sjölin

Skriv en kommentar