Ge kommunerna en starkare roll i arbetsmarknadspolitiken

Huvudbudskapet var tydligt när kommunförbunden från de tre storstadsregionernas presidier och arbetsmarknadsministern träffades digitalt i fredags. Mötet handlade om den svåra situation som många kommuner befinner sig tack vare ett bristande system och en Arbetsförmedling i reformering.

I fredags hade förbundsstyrelsens presidium, representerat av Patric Åberg (M) Östra Göinge kommun och Johan Andersson (S) Eslövs kommun, ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Mötet hölls tillsammans med kommunförbunden Storsthlm och Göteborgsregionen (GR). Initiativet till mötet föddes i samband med ett möte som ägde rum i våras mellan storstadsregionerna. Där konstaterades att arbetsmarknadsfrågorna är ett oerhört angeläget område för kommunerna.

Utgångspunkten för mötet var att diskutera hur staten och kommunerna kan hitta vägar för att samarbeta kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De tre storstadsregionerna samlar tillsammans 72 kommuner och närmare hälften av Sveriges befolkning. Inom förbunden finns etablerade och fungerande samarbeten både inom och mellan regionerna. Just nu växer arbetslösheten snabbt och kommunerna är beredda att ta ansvar och jobba hårt för att ta Sverige ur krisen. Förbunden konstaterade att kommunerna inte kan vänta – och vi är redo att hjälpa till.

Mötet inleddes med att respektive förbund redogjorde för situationen ur ett arbetsmarknadsperspektiv i de tre regionerna och gav exempel på hur vi redan idag bidrar till att lösa utmaningar på arbetsmarknaden. Vid mötet lyftes också några av kommunernas förväntningar på regeringen framåt.

”Kommunerna har bäst kunskap och kännedom om de lokala förhållandena och arbetsmarknadsfrågan är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa bra förutsättningar för våra kommuninvånare. Dessutom är det kommunerna som får ta de ekonomiska konsekvenserna i form av ekonomiskt bistånd när det inte fungerar. Därför är kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiken en förutsättning och inte en nödlösning.” Säger Patric Åberg (M), Ordförande Kommunförbundet Skåne och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun.

Arbetsmarknadsministern välkomnade mötet och inledde med att konstatera att vi befinner oss i den värsta krisen i modern tid. Situationen är tuffare, snabbare och mer svårbedömd än vid andra kriser som vi upplevt. 270 000 nya arbetssökande har skrivit in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen sedan i mars.

Samtalet kom att handla mycket om regeringens arbete kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd till näringsliv, kommuner och regioner med anledning av den pågående pandemin, men också Arbetsförmedlingens förutsättningar, arbetssätt och utmaningar.

Ministern konstaterade att samverkan med kommunerna måste fungera och att det är regeringens tydliga uppdrag till myndigheten att säkra den lokala närvaron och samverkan med kommuner och andra viktiga aktörer.

”Läget var allvarligt redan innan Covid-19 och nu är det viktigare än någonsin att kommunerna och staten arbetar tillsammans med den här frågan. Det är positivt att vi har en bra dialog mellan storstadsregionerna och ministern, nu måste vi växla upp arbetet så att vi tillsammans kan ge det stöd som så många av våra invånare behöver. Vi är redo att göra jobbet men kommunernas roll i arbetet måste tydliggöras och finansieras.” Säger Johan Andersson (S), 2e vice ordförande Kommunförbundet Skåne och kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

Avslutningsvis önskade arbetsmarknadsministern att fortsätta dialogen i den här grupperingen under hösten.

Kommunförbundens deltagare vid mötet:

Kommunförbundet Skåne: Patric Åberg (M) Ordförande Kommunförbundet Skåne och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun och Johan Andersson (S) 2e vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

Storsthlm: Mats Gerdau (M) ordförande och Ebba Östlin (S) 2e vice ordförande.

Göteborgsregionen (GR): Axel Josefsson (M) ordförande och Miguel Odhner (S) 3e vice ordförande.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar