Skåne tillsammans mot brott

Skåne tillsammans mot brott

Publicerad:

Dela nyhet:

Sju skånska aktörer har undertecknat en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och för att med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fortsatt stöd till företag som vill energieffektivisera

Energikontoret Skåne

Förlängt samarbete innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Sedan 2015 har vi på energikontoret Skåne samarbetat med Energimyndigheten för att få fler små och medelstora företag att energieffektivisera. Genom projektet Regionala noder har vi hjälpt företag att komma igång att energieffektivisera.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Politisk information i skolan

Vad gäller för politiska partiers möjligheter att få framföra sina åsikter i landets skolor? Frågan är högaktuell inför valåret 2018. Under förra valåret uppstod så många tveksamheter och tvister att regeringen tillsatte en utredning för

Lovskola

Riksdagen har lagstiftat om en skyldighet för alla huvudmän för grundskolan att anordna lovskola fr.o.m. läsåret 2017/18. Vi tar upp vad denna skyldighet innebär närmare: – Hur omfattande måste utbildningen vara? – När måste den

Handledarutbildning av familjehemssekreterare – 10 dagar

Kursplan – Handledarutbildning av familjehemssekreterare   Mål Efter avslutad utbildning ska utbildad personal (den studerande) utvecklat fördjupad teoretisk kunskap och fördjupade praktiska tekniker i handledning av familjehem.   Innehåll I kursen behandlas handledning av familjehem

Fler kurser & konferenser