Full fart i programmet när Fossilbränslefria kommuner höll slutkonferens

Full fart i programmet när Fossilbränslefria kommuner höll slutkonferens

Publicerad:

Dela nyhet:

”Vi såg på sträckan och den höga bensinkostnaden för den, jämförde läckan i plånboken och försökte täppa igen. Belyste beteenden ingen brytt sig om förut, hur skulle annars våra dyra vanor kunna ta slut?”. Båstads kommuns estradpoesi var ett av många spännande och inspirerande inslag på måndagens slutkonferens för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

URBACT utlysning med fokus på handlingsplanerande nätverk!

EU och internationellt

Den 7 januari 2019 öppnar utlysningen för URBACT med fokus på skapandet av handlingsplanerande nätverk. Bjuvs kommun har genom URBACT-projektet CHANGE!, inlett en medborgardialog som involverat lärare och elever i ombyggnationen av en skola i kommunen. Tillväxtverket håller även en informationsdag den 15 januari i Stockholm gällande den nya utlysningen.

2019:s arbetsprogram för Erasmus+ har nu publicerats

EU och internationellt

Kommissionen har nu släppt Erasmus+ arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet innehåller prioriteringarna för 2019, tillsammans med utlysningarna, insatserna och vilka som kan delta inom ramen för programmet. I enlighet med kommissionens digitala agenda har digitala samarbeten vid skolutbyten lagts till i arbetsprogrammet. De prioriterade områdena för 2019 har fokus på social inkludering och arbete på att förebygga våldsinriktad radikalisering.

Full fart i programmet när Fossilbränslefria kommuner höll slutkonferens

Kommunförbundet Skåne

”Vi såg på sträckan och den höga bensinkostnaden för den, jämförde läckan i plånboken och försökte täppa igen. Belyste beteenden ingen brytt sig om förut, hur skulle annars våra dyra vanor kunna ta slut?”. Båstads kommuns estradpoesi var ett av många spännande och inspirerande inslag på måndagens slutkonferens för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för Skånes kommuner. Syftet med strategiskt forum är erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans,

Fler kurser & konferenser