Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 11 och 12 mars arrangeras tvådagarsmässan Fokus Hjälpmedel på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Mässan skapar möjlighet till direktkontakt och dialog med hjälpmedelsleverantörer och är en viktig mötesplats för Skånes förskrivare. Under två dagar varvas aktuella seminarier med relevanta workshops. I leverantörsutställningen finns leverantörer, tillverkare och innovatörer inom hjälpmedelssektorn.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

EU och internationellt

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Kommunförbundet Skåne

Den 11 och 12 mars arrangeras tvådagarsmässan Fokus Hjälpmedel på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Mässan skapar möjlighet till direktkontakt och dialog med hjälpmedelsleverantörer och är en viktig mötesplats för Skånes förskrivare. Under två dagar varvas aktuella seminarier med relevanta workshops. I leverantörsutställningen finns leverantörer, tillverkare och innovatörer inom hjälpmedelssektorn.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Regional dialog om vuxenutbildning

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Dialogen bidrar till att ge en aktuell bild av hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux Dagen är

Fler kurser & konferenser