De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Foodinova

EU och internationellt

Missa inte presentationen av projektet Foodinova under European Week of Regions and Cities den 10 oktober. Eventet kommer att erbjuda en insikt i projektet och diskussioner kring innovationstänkande i livsmedelsbranschen. Detta är det optimala tillfället att hitta partners och andra aktörer som likt Foodinova vill stärka innovations och inkubation och dess kapacitet.

Wifi4EU utlysningen öppnar snart för registrering igen!

EU och internationellt

Wifi4EU är EU:s satsning på att utrusta, publika platser såsom parker, torg, bibliotek och sjukhus med wifi till EU-medborgare och besökare. Utlysningen utav vouchers riktar sig till kommuner så att surfpunkter kan installeras i kommunen. Det kommer distribueras ett minimum av 15 vouchers per land och en voucher innebär 15,000 euro, för installationen utav surfpunkter.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Miljöchefsträff

Välkomna till höstens miljöchefsträff förlagd till Valhall Park Hotell i Ängelholm. Vid senaste träffen i Ystad i oktober 2017 utsågs en planeringsgrupp för detta mötet; Pernilla Fahlstedt, Anders Aronsson, Michael Horn och Elin Ulander. I

Förvaltningschefskonferens utbildning

Välkomna till höstens första förvaltningschefskonferens! Denna gång har vi mycket på agendan. Nedan följer en dagordning för dagen. Observera att beslutspunkter från beredningarna ligger först på dagen, mellan kl.09.00 och 10.00. Dagordning för den punkten

BBIC – Nätverksmöte SV

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Svedala kommunhus, lokal Aggarp

Fler kurser & konferenser