Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Publicerad:

Dela nyhet:

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Fler nyheter

Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Kommunförbundet Skånes verksamhet består till stor del av möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk.

Välkommen om du känner dig frisk!

Vi ber alla som har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta eller feber, att stanna hemma. Det gäller även om du bara har lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du deltar på möte hos oss.

Nyheter

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Kommunförbundet Skåne

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Skriva för webben INSTÄLLD NYTT DATUM

INSTÄLLD, NYTT DATUM ÄR DEN 10 SEPTEMBER. På webben läser vi på ett annat sätt än på papper. På kursen Skriva för webben får du lära dig hur du kan anpassa texten efter användarnas beteende, för att bättre

Fler kurser & konferenser