2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 16 mars 2019 hölls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola. 150 stycken anmälda lärare och annan skolpersonal från skolor i Skåne och övriga Sverige mötes för att diskutera utvecklingen av skolan.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

 

Nyheter

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Samhällsutveckling

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Grundutbildning BBIC – Svalöv

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC. Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Ta gärna del av Socialstyrelsens instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsning

Utbildningsdag i TendSign

Vidareutbildning  i Tendsign Kursen ger dig kunskap om att hantera avancerade funktioner i Visma TendSign Ur Innehållet De senaste nya funktionerna Utvärderingsmodeller – inklusive dokumentation – i Tendsign Arbetssätt vid stora mängder anbudssvar Att hantera

Regional dialog om vuxenutbildning

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Vi vill också följa hur nya styrdokument

Fler kurser & konferenser