Unik samverkan över länsgränsen om digitalisering

Unik samverkan över länsgränsen om digitalisering

Publicerad:

Dela nyhet:

I både Halland och Skåne pågår det projekt som arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman för en samverkanskonferens på temat ”är digitalisering svaret?”.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

EU och internationellt

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad organisation som arbetar med att främja lokal demokratiutveckling i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om ett Kommunalt Partnerskap (KP) via ICLD.

H22 Summit

Kommunförbundet Skåne

The making of A Smarter city - Den 5-6 november arrangerar Helsingborgs stad en konferens som utforskar utvecklingen av en smartare stad!

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Digitalisering av planprocessen 2019

Vi upprepar den välbesökta konferensen för Digitalisering av planprocessen! Vi arrangerar den 24 september i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bjuder in till nätverksmöte för att skapa erfarenhetsutbyte i arbetet med

Hjärnan, motivationen och vad som gör skillnad

Föreläsningen kretsar kring inlärning och välmående. Det handlar om vad som styr uppmärksamheten och hur kunskaper automatiseras och lagras. Det handlar också om den psykiskt hållbara hjärnan som ska förhålla sig till en ny digitalt

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för Särskola

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt

Fler kurser & konferenser