6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

Publicerad:

Dela nyhet:

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Hälsa och social välfärd

Den 13 juni kom en grupp kinesiska forskare på besök hos Kommunförbundet Skåne för att ta del av hur Skåne arbetar med jämställdhet. Linda Leveau, samordnare för likarättsfrågor, och Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, tog emot gruppen med stor entusiasm. Ett studiebesök som verkar givit god effekt och inspiration för forskarna.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Kommunledningsresan 2018 – Studieresa till Danmark

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 27 juni och går till Danmark. Resan genomförs för att återvända till några av de kommuner som besöktes under kommunledningsresan 2010 för att följa upp vad som hände med de

Dialogmöte 2 ULFsamverkan – lärosäten och skolhuvudmän

Dialogmötet är det andra i raden av två, vars syfte är att öppna upp ett samtal mellan skolhuvudmän och lärosäten i Skåne kring vad samverkan om praktiknära forskning inom försöksverksamheten ”ULF” skulle kunna utgöras av,

Fler kurser & konferenser