Program klart för Skånskt bostadsforum 29 november

Program klart för Skånskt bostadsforum 29 november

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkomna till Skånskt bostadsforum 2017!

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Plug In 2.0 på nordisk arena

Lärande, arbetsliv och integration

Nordiskt samarbete på kommunal och regional nivå Nordiska ministerrådet har initierat ett treårigt projekt för att främja samordnade åtgärder på region- och kommunnivå för att ge relevanta stöd till barn och ungdomar i riskzonen – Nordic 0

Fler nyheter

Kurser & konferenser

VIDEOkonf

VIDEOkonf 2017 är en konferens om och för rörlig bild i offentlig sektor. Den är gjord av och till för kommuner, myndigheter och andra offentliga verksamheter och organisationer. Vad kommer hända på konferensen? Under konferensen

Projektmetodik

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform

Fler kurser & konferenser