Infrastruktur och arbetsmarknadspolitik i fokus när Skånebänken träffades

Infrastruktur och arbetsmarknadspolitik i fokus när Skånebänken träffades

Publicerad:

Dela nyhet:

Dagens träff med Skånebänken lockade drygt 50 personer för information och diskussion om hur vi i Skåne ser på de viktiga frågorna infrastruktur och arbetsmarknadspolitik.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

EU och internationellt

Nyligen publicerades den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, såsom utsläpp av växthusgaser och en ökad användning av förnybar energi. Utvecklingen av EU:s handelsmarknad för utsläpp, arbetet med luftkvalité och investeringsnivåer i forskning och innovation tas också upp.

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

EU och internationellt

Kommunförbundet Skåne deltog som medarrangörer och paneldeltagare under Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019. Under veckan hölls det seminarier, debatter och panelsamtal vilket avslutades med ett gemensamt firande av Europadagen 2019.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Fler kurser & konferenser