Digitalisering i fokusFoto: Magnus Gustafsson

Digitalisering i fokus

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 15 maj arrangerade Kommunförbundet Skåne tillsammans med SKL en heldagskonferens om digitalisering i Lund. Konferensen kretsade kring digitalisering som den viktigaste förändringsfaktorn i samhället och är en del av Kommunförbundet Skånes arbete kring digitalisering.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Höör går före i HBTQ-arbetet

Kommunförbundet Skåne

Homosexuella, bisexuella och transpersoner drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Höörs kommun tar nu på sig ledartröjan och genomför en unik satsning för att motarbeta alla former av diskriminering med start i HBTQ-frågan.

Digitalisering i fokus

Kommunförbundet Skåne

Den 15 maj arrangerade Kommunförbundet Skåne tillsammans med SKL en heldagskonferens om digitalisering i Lund. Konferensen kretsade kring digitalisering som den viktigaste förändringsfaktorn i samhället och är en del av Kommunförbundet Skånes arbete kring digitalisering.

Vi söker upphandlare

Kommunförbundet Skåne

Vill du göra stora och komplexa upphandlingar samt vara med och utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlingsverksamhet? Kommunförbundet Skåne driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar uppgår till i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med övriga delar av organisationen och medverkande kommuner.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar 2017

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Offentlig upphandling – att handla direkt!

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den kommunala sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och

Grundutbildning för KOMKAT- och SITHS-administratörer

KOMKAT är Skånes administrationskatalog, som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer, funktioner och medarbetaruppdrag i Skånes kommuner. Kataloginformationen i KOMKAT synkroniseras till den nationella HSA-katalogen som tillhandahålls av Inera AB. SITHS är en tjänst

Fler kurser & konferenser