Avtackning Styrelsen för mandatperioden 2015-2019

Avtackning Styrelsen för mandatperioden 2015-2019

Publicerad:

Dela nyhet:

Fredagen den 5 april hade styrelsen för mandatperioden 2015-2019 sitt sista sammanträde. Ordförande Kent Mårtensson uttryckte ett stort tack till hela styrelsen för ett gott samarbete. Märta Stenevi, 1:e vice ordförande tackade därefter ordförande, från

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

 

Nyheter

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Samhällsutveckling

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Ekologisk kompensation vid urban planering

Välkommen till en 1,5-dags utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna är välfyllda med både presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, men också med chans att förkovra sig i befintlig

Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Praktisk Projektledning – Leda Projekt. Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst

Fler kurser & konferenser