Hemma efter givande dagar i LitauenFoto: Region Klaipeda

Hemma efter givande dagar i Litauen

Publicerad:

Dela nyhet:

Förra veckans kommunledningsresa gick till Litauen. Nu är vi åter i Skåne och har med oss spännande erfarenheter från ett land som hade många olikheter men även många likheter med Sverige och Skåne.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Företagsnätverk för energieffektivisering ger resultat!

Energikontoret Skåne

Det har nu gått 3 år sedan en stor nationell satsning på energieffektiviseringsnätverk startades. 220 företag i 35 olika nätverk runt om i Sverige deltar i satsningen. Sedan 2016 har företagen genomfört energikartläggningar, tagit fram mål och handlingsplaner för sitt energiarbete, och påbörjat flera energieffektiviserande åtgärder.

Hemma efter givande dagar i Litauen

Kommunförbundet Skåne

Förra veckans kommunledningsresa gick till Litauen. Nu är vi åter i Skåne och har med oss spännande erfarenheter från ett land som hade många olikheter men även många likheter med Sverige och Skåne.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum på Hotell Strand, Borgholm, Öland (den 23:e konferensen sedan starten 1997). Konferensen inleds

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård – vad betyder detta för kommunerna? God och nära vård i framtiden Anna Nergårdh – av regeringen utsedd särskild utredare kommer till Skåne och presenterar utredningen! Vi går

Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola läsåret 2019-2020

FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter för tredje året i rad! Under det gångna läsåret har 24 rektorer från fjorton kommuner i Skåne träffats i nätverket. Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer

Fler kurser & konferenser