6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

Publicerad:

Dela nyhet:

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Samhällsutveckling

Detta nyhetsbrev sammanfattar det som hänt sedan uppstarten av forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv). Andra händelser angående ekologisk kompensation och ekosystemtjänster som skett under våren finns också upptagna.

Hur kan ICF och KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård?

Hälsa och social välfärd

Den 16 april bjöd Kommunförbundet Skåne in till en heldag om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård. Dagen syftade till att informera om den nya föreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019 (HSLF-FS 2017:67) som bland annat kommer att innebära att kommunerna blir skyldiga att lämna uppgifter om vissa vidtagna hälso- och sjukvårdsåtgärder, klassificerade enligt KVÅ, till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Kommunledningsresan 2018 – Studieresa till Danmark

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 27 juni och går till Danmark. Resan genomförs för att återvända till några av de kommuner som besöktes under kommunledningsresan 2010 för att följa upp vad som hände med de

Dialogmöte 2 ULFsamverkan – lärosäten och skolhuvudmän

Dialogmötet är det andra i raden av två, vars syfte är att öppna upp ett samtal mellan skolhuvudmän och lärosäten i Skåne kring vad samverkan om praktiknära forskning inom försöksverksamheten ”ULF” skulle kunna utgöras av,

Fler kurser & konferenser