Skåne unikt i att samordna digital tjänstelegitimation för kommuner

Skåne unikt i att samordna digital tjänstelegitimation för kommuner

Publicerad:

Dela nyhet:

SITHS-kort används av personer inom kommun, region och privata aktörer för att uppfylla krav på säker inloggning och identifiering i tjänsten. Kommunförbundet Skåne är ombud för de 33 skånska kommunerna.

Fler nyheter

Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk. Vid de möten som vi erbjuder fysiskt är du välkommen så länge du är symptomfri.

Nyheter

Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

Kommunförbundet Skåne

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Ekonomichefskonferens

Välkommen på ekonomichefskonferens fredagen den 29 maj. Du kan välja om du vill delta på plats i Lund eller via teams. En länk för deltagande via teams kommer att skickas ut några dagar innan mötet.

Fler kurser & konferenser