Hur digitaliserad är din kommun?

Hur digitaliserad är din kommun?

Publicerad:

Dela nyhet:

Digitalisering och digital transformation är något som pågår i alla delar av samhället. Den offentliga sektorn, privata företag och enskilda individer håller alla på att fundamentalt förändra sitt beteende med anledning av den digitala revolutionen. Den digitala transformationen är ständigt pågående och den påverkar dig, din kommun och region på ett genomgripande sätt. Kommunförbundet Skåne erbjuder Skånes kommuner att utföra en digital transformationsanalys.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Dialogmöte med de skånska riksdagsledamöterna och Skånes kommuner

Välkommen till dialogmöte! Fredagen den 20 april fortsätter mötesplattformen för de skånska riksdagsledamöterna, politiker från Skånes kommuner och Länsstyrelsen Skånes högsta ledning. Under förmiddagen arrangerar Kommunförbundet Skåne ett dialogmöte mellan de skånska riksdagsledamöterna och politiker

Dataskyddsförordningen (GDPR) för kommunikatörer

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14:e april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PUL trädde i kraft 1998. Det nya PUL benämns som GDPR.

Fler kurser & konferenser