Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

Publicerad:

Dela nyhet:

De kommande åren kommer antalet äldre personer att öka i de skånska kommunerna. Ett ökat antal äldre ställer också krav på bra boende. Kommunförbundet Skåne startar nu en dialog med kommunerna i Skåne för att dela erfarenheter och identifiera behov inom socialt hållbar bostadsförsörjning.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Två dagar för europeiskt samarbete

EU och internationellt

Få av dagens samhällsutmaningar är unika för Sverige. Aktörer över hela Europa ställer likartade frågor och formulerar svar som påminner om varandra. Det finns all anledning att söka mer samarbete, att lära sig av varandras misslyckanden och framgångar, att tillsammans arbeta fram lösningar, tänka ut förslag på förbättringar och stärka förmågan att sprida resultatet av sitt arbete.

Utbildningsinsats för att stärka arbete med traumatiserade barn

Hälsa och social välfärd

Barn som utreds inom socialtjänsten och som har upplevt potentiella trauman har större risk att drabbas av psykisk ohälsa och andra svårigheter. För att stärka arbetet med dessa barn i Skånska kommuner anordnade Kommunförbundet Skåne den 16 oktober en utbildningsdag med föreläsning, erfarenhetsutbyte och workshops för socialsekreterare, sakkunniga, arbetsledare och enhetschefer inom socialtjänsten. Föreläste gjorde Sabina Gusic, leg psykolog och fil dr i psykologi.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse

Gemensamt seminarie Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till gemensamt seminarium på temat Mobilisera för framtiden- ledarskapets betydelse. Program: 8.30 Fika 9.00 ”Ledarskap och

Budgetnätverk för de skånska kommunerna

Välkommen den 18 oktober på Budgetnätverk för de skånska kommunerna. Upplysningar: Har ni frågor om programmet eller vill anmäla in någon ytterligare punkt till programmet ovan så hör av er till Björn Sjölin, bjorn.sjolin@kfsk.se Hålltider: Kl.8.30

Ny som ledare – 2 dagars kurs

Ny som ledare – 2 dagars kurs – Är du ny som chef? Du får lära dig Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan ta dig an din nya ledarroll, oavsett om du

Fler kurser & konferenser