Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Publicerad:

Dela nyhet:

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Anmäl dig till Välfärdskonferensen 2020

Nyheter

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU och internationellt

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

En europeisk grön giv

EU och internationellt

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Fokus LARO – behov, samverkan och framtid

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne bjuder in till en gemensam konferens – Fokus LARO – behov, samverkan och framtid. Ni bjuds in till en gemensam konferensdag kring opioidberoende, LARO-behandling och samverkan i dessa frågor. Föreläsare

ADAD-utbildning – 3 dagar

”Du är hjärtligt välkommen till vår praktiska grundutbildning i ADAD-intervjun, tre dagar i Lund, 26-27/11 + 17/12, för att få lov och kunna använda ADAD. Ni kommer att få lära er hur man på bästa

Brysselnätverket december 2019

Varmt välkomna till den sista nätverksträffen för Brysselnätverket 2019.Vi inspireras och lär av varandra och blickar framåt mot 2020. Lokal: ”Katrineholm”, Norra station Hässleholm, Norra Stationsgatan 6A, 281 48 Hässleholm

Fler kurser & konferenser