Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Publicerad:

Dela nyhet:

Kommunförbundet Skåne har genomfört en utredning för att analysera hur de skånska kommunerna påverkas av riktade statsbidrag inom skolområdet. Rapporten inkluderar ett förslag på fortsatt arbete kring frågan.

Fler nyheter

Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk. Vid de möten som vi erbjuder fysiskt är du välkommen så länge du är symptomfri.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Kurs om 24-timmars positionering

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,

VA-chefer träff

Välkomna till träff för VA-chefer den 20 augusti. Vårens träff flyttades med anledning av osäkerheter kring läget med corona-situationen och ska nu alltså genomföras 20 augusti! Observera anmälningstid! Senast 7 augusti, så anmäl er direkt.

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för särskola läsåret 2020-2021

Under 2019/2020 har 34 rektorer och biträdande rektorer deltagit inom FoU Skolas regionala rektorsnätverk för särskola. Nätverket fortsätter under skolåret 2020/2021. FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola

Fler kurser & konferenser