Anmäl dig till Välfärdskonferensen 2018!

Anmäl dig till Välfärdskonferensen 2018!

Publicerad:

Dela nyhet:

Som alltid är regeringens syn och vårt samhällsbygge en viktig del av konferensen, liksom att vända blicken mot EU och vår omvärld. Som tidigare finns även representanter från oppositionen med bland talarna på konferensen. De politiska inslagen varvas med inspirerande berättelser med vår moderator Johan Wester i spetsen.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Uppdatering om Brysselkontorets arbete 2018

EU och internationellt

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor har sedan mars 2017 varit en permanent verksamhet, och sedan september 2017 finns Kristina Jauhiainen Larsson på plats som samordnare för Brysselkontoret. Kontoret kommer framförallt att arbeta med projektutveckling och bevakning av

Plannätverket

Samhällsutveckling

Höstträff för Skånes planerares nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte kring jordbruksmark och utveckling av skolorna.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

CRA-utbildning 3 – dagar

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers

Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter

Fler kurser & konferenser