Dialogmöte med fokus på energiförsörjning och arbetsmarknadFoto: Evelina Johansson, Kommunförbundet Skåne

Dialogmöte med fokus på energiförsörjning och arbetsmarknad

Publicerad:

Dela nyhet:

Skånes intressen behöver positioneras i riksdagen för att stärka Skånes utveckling. Dialogmöten mellan Skånes kommuner, skånska riksdagsledamöter, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne möjliggör detta arbete.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

EU och internationellt

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar årligen fram ett antal frågor som ses som specifikt viktiga för svenska kommuner och regioner. För 2020 så har SKR:s styrelse tagit fram nio frågor som förbundet ska driva under året. För 2020 så lyfts bland annat att ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, ett klimatneutralt EU 2050, mobilitet och infrastruktur och Sammanhållningspolitiken 2021-2027 som prioriterade frågor.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor

Workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal

Välkommen till en workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte kring miljöförvaltningarnas nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Nu ges miljöchefer och andra som arbetar med nyckeltal på miljökontoren i Skåne en möjlighet att träffas i en gemensam

Slutkonferens för DigiLitt.kom

KONFERENSEN ÄR SLUTSÅLD! Vi har en reservlista. Anmäl intresse till Hanna Nordehammar, hanna.nordehammar@kfsk.se. Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg. DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som

Fler kurser & konferenser