Låt oss skapa möjlighet för alla att skriva högskoleprovet

Låt oss skapa möjlighet för alla att skriva högskoleprovet

Publicerad:

Dela nyhet:

Kommunförbundet Skåne har idag skickat ett brev till Generaldirektör Karin Röding på Universitet- och högskolerådet med ett erbjudande om att många kommuner är villiga att bidra med lokaler för att alla som vill ska kunna göra högskoleprovet i höst. Vi hoppas att det kan underlätta så att högskoleprovet kan genomföras på ett säkert sätt för alla som vill. Brevet finner ni nedan.

Fler nyheter

Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk. Vid de möten som vi erbjuder fysiskt är du välkommen så länge du är symptomfri.

Nyheter

Vi söker en ekonom

Kommunförbundet Skåne

Vår avdelning för ekonomi och upphandling behöver tillfälligt förstärkas av en ekonom. Vi söker dig som vill arbeta brett som ekonom i en organisation som arbetar med samverkan mellan kommuner, regionala och statliga organisationer.

Låt oss skapa möjlighet för alla att skriva högskoleprovet

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne har idag skickat ett brev till Generaldirektör Karin Röding på Universitet- och högskolerådet med ett erbjudande om att många kommuner är villiga att bidra med lokaler för att alla som vill ska kunna göra högskoleprovet i höst. Vi hoppas att det kan underlätta så att högskoleprovet kan genomföras på ett säkert sätt för alla som vill. Brevet finner ni nedan.

Nu har 29 kommuner anslutit sig till Vård- och omsorgscollege

Kommunförbundet Skåne

Vård- och omsorgscollege är en förening för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar medlemmarna i föreningen för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. 29 av de skånska kommunerna är nu anslutna.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Miljöchefsträff 2020

Välkommen till miljöchefsträff den 17 – 18 september 2020 på Radison Blu i Lund. Vid förra årets träff utsågs Lena Åkesson (Helsingborg), Björn Berséus (Lund), Bertil Bengtsson (Staffanstorp) och Elin Ulander (KFSK) till planeringsgrupp inför

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Den 18 september 2020 bjuder FoU Skola, Kommunförbundet Skåne in till en konferens om kvalitet och måluppfyllelse i förskolan. Konferensens syfte är att skapa möjligheter för kommuner att utbyta erfarenheter och lära av varandra när

Fler kurser & konferenser