Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Publicerad:

Dela nyhet:

Vilka utmaningar står våra skånska kommuner inför inom stadsutveckling? Hur kan vi lära av varandra och vår omvärld för att utveckla städer och orter där näringsliv och kommuninvånare trivs och skapar en hållbar tillväxt? På årets upplaga av Skånes plan- och byggdag den 17 oktober träffades närmare 160 tjänstepersoner från Skånes kommuner för att utbyta erfarenheter och höja kunskapen inom plan- och byggfrågor.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

CITIES FORUM 2020

EU och internationellt

Torsdagen och fredagen den 30–31 januari 2020 arrangeras eventet CITIES Forum 2020 i Porto, Portugal. Tvådagarseventet arrangeras som ett samarbete mellan den Europeiska kommissionen, generaldiktoratet för regional- och stadspolitik, samt staden Porto. CITIES Forum 2020 samlar flera viktiga deltagare från både europeisk, nationell och lokal nivå.

Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Kommunförbundet Skåne

Vilka utmaningar står våra skånska kommuner inför inom stadsutveckling? Hur kan vi lära av varandra och vår omvärld för att utveckla städer och orter där näringsliv och kommuninvånare trivs och skapar en hållbar tillväxt? På årets upplaga av Skånes plan- och byggdag den 17 oktober träffades närmare 160 tjänstepersoner från Skånes kommuner för att utbyta erfarenheter och höja kunskapen inom plan- och byggfrågor.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Ny som ledare – 2 dagars kurs

Ny som ledare – 2 dagars kurs – Är du ny som chef? Du får lära dig Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan ta dig an din nya ledarroll, oavsett om du

Modern och rättssäker förvaltning – den nya förvaltningslagen

Den nya förvaltningslagen, som gäller från den 1 juli 2018, ställer ökade krav på både effektivitet i förvaltningsförfarandet, snabbare ärendehantering och större utredningsansvar. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget av de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga

Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Välkommen till temakonferens för Centralt samverkansorgan och de delregionala samverkansorganen i Skåne.   Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner i de centrala och delregionala samverkansorganen   Medverkande: Anna Mannfalk, Stina Larsson, Dag Norén, Carl-Johan Robertz m fl

Fler kurser & konferenser