Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkommen till seminarium om hur du som arbetsgivare kan ta tillvara på NPF-personers fulla kapacitet och hur du kan utvecklas i ditt arbete med delaktighet och normmedvetenhet!

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Klimattips vid värmebölja

Kommunförbundet Skåne

Med ett förändrat klimat får vi räkna med både stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Vi påverkas olika mycket när värmen slår till. För att risken för hälsoproblem ska öka i ett land som Sverige, där det inte är så varmt i vanliga fall, räcker det att temperaturen når 26 grader.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Vågar du ta din arbetsplats Hela Vägen? Kommunförbundet Skåne bjuder in till en unik konferens som erbjuder ett nyskapande förhållningssätt på arbetsplatsen med fokus på NPF!  Vad innebär det för arbetsgivarna att ta tillvara arbetstagarnas

Dialogmöte 2 ULFsamverkan – lärosäten och skolhuvudmän

Dialogmötet är det andra i raden av två, vars syfte är att öppna upp ett samtal mellan skolhuvudmän och lärosäten i Skåne kring vad samverkan om praktiknära forskning inom försöksverksamheten ”ULF” skulle kunna utgöras av,

Fler kurser & konferenser