Vi söker en ny förbundsdirektör – en samlande kraft för Skånes kommuner

Vi söker en ny förbundsdirektör – en samlande kraft för Skånes kommuner

Publicerad:

Dela nyhet:

Vill du anta utmaningen att förändringsleda och hålla samman Skånes kommuner och vara en samspelande roll tillsammans med omvärlden? Som Förbundsdirektör blir det din uppgift att arbeta för ett sammanhållet Skåne med fokus på det arbete där det skapar värde och kraft för de 33 kommunerna.

Fler nyheter

Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk. Vid de möten som vi erbjuder fysiskt är du välkommen så länge du är symptomfri.

Nyheter

Vi söker junior handläggare med EU-kompetens

Kommunförbundet Skåne

Vi erbjuder dig en plats i denna dynamiska kunskapsmiljö där samarbetet med medlemskommunerna och kommunledningarna är en nyckelfråga. Du utför arbetsuppgifter kopplade till kommunernas politiska och tjänstepersonsledningar. Du får stor variation i arbetsuppgifterna och goda möjligheter till nätverksbyggande.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

EU-nätverksträff DIGITALT

Varmt välkomna till årets första träff med EU-nätverket! Träffen anordnas tillsammans med Eslövs kommun. Inledande pass sätter fokus på projektimplementering där vi tar tillfället i akt att lyssna på tidigare exempel, dela erfarenheter och lära

Fler kurser & konferenser