Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samverkanFoto: Storsthlm

Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samverkan

Publicerad:

Dela nyhet:

Förra veckan träffades förbundsdirektörerna för Kommunförbundet Skåne, Storsthlm och GRkom i Stockholm för att diskutera gemensamma utmaningar och byta erfarenheter.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Utbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor genomför en grundutbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning. Sedan 2009 har ett kvalitetsutvecklingsarbete pågått för Skånes kommuner tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter från

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. Det är viktigt att snabbt veta vad som gäller när frågan om vad som omfattas av sekretess

Konferens för VA-chefer

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för VA-chefer. Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)   Varmt välkomna!

Fler kurser & konferenser