Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Publicerad:

Dela nyhet:

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Två dagar för europeiskt samarbete

EU och internationellt

Under måndagen och tisdagen den 4–5 november stod det europeiska samarbetet på agendan när arrangemanget ”två dagar för europeiskt samarbete” anordnades i Hässleholm av totalt 14 aktörer. Syftet med arrangemanget var att ge deltagarna ett tillfälle att diskutera vikten av europeiskt samarbete och de möjligheter som öppnar sig i och med detta. Aktörer från regioner och kommuner, såväl som från akademin och näringslivet deltog under tvådagarsarrangemanget.

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Kommunförbundet Skåne

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl – SKL informerar

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked. Kursen innehåller: Misskötsamhet i

Barnkonventionen fyller 30 år

BARNKONVENTIONEN FYLLER 30 ÅR – och 1 januari 2020 blir den svensk lag. Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i barnrättens anda.

Fler kurser & konferenser