Projeket LIFECoastAdapt om kusterosion – hur ser det ut under havsytan?

Projeket LIFECoastAdapt om kusterosion – hur ser det ut under havsytan?

Publicerad:

Dela nyhet:

Första steget inom Kommunförbundet Skånes projektdel i det EU finansierade LIFE projektet, LIFECoast Adapt, har genomförts i sommar. Projektet testar nya metoder mot kustersionens negativa effekter längs Skånes kust.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Vår verksamhetsplan för 2019 hittar du här.

Nyheter

Vi söker en vikarie som Regional Utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Kommunförbundet Skåne

Vi söker nu en vikarierande regional utvecklingsledare med kompetens inom energi- och klimatrådgivning för att föra nätverket Energi- och klimatrådgivarna i Skåne framåt. Rollen syftar till att stötta rådgivarna med utbildningar och coachning, kommunicera tjänsten kostnadsfri rådgivning utåt till målgrupperna hushåll, företag och föreningar samt samarbeta med finansiären Energimyndigheten och andra regionala utvecklingsledare för att förbättra rådgivningen nationellt.

Ordinarie utvecklingsledare ska gå på föräldraledighet från september och ca ett år framåt.

Hemma efter givande dagar i Litauen

Kommunförbundet Skåne

Förra veckans kommunledningsresa gick till Litauen. Nu är vi åter i Skåne och har med oss spännande erfarenheter från ett land som hade många olikheter men även många likheter med Sverige och Skåne.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum på Hotell Strand, Borgholm, Öland (den 23:e konferensen sedan starten 1997). Konferensen inleds

Samordnad utveckling för god och nära vård

  Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård – vad betyder detta för kommunerna? Louise Andersson, huvudsekreterare och Niklas Eklöf, ansvarig för samverkansfrågor, presenterar utredningen. Vi går igenom

Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola läsåret 2019-2020

FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter för tredje året i rad! Under det gångna läsåret har 24 rektorer från fjorton kommuner i Skåne träffats i nätverket. Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer

Fler kurser & konferenser