Hur digitaliserad är din kommun?

Hur digitaliserad är din kommun?

Publicerad:

Dela nyhet:

Digitalisering och digital transformation är något som pågår i alla delar av samhället. Den offentliga sektorn, privata företag och enskilda individer håller alla på att fundamentalt förändra sitt beteende med anledning av den digitala revolutionen. Den digitala transformationen är ständigt pågående och den påverkar dig, din kommun och region på ett genomgripande sätt. Kommunförbundet Skåne erbjuder Skånes kommuner att utföra en digital transformationsanalys.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Heta paneler om EU i valet

EU och internationellt

Den 16 mars arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting sin årliga internationella konferens: Internationella Dagen 2018. Kommunförbundet Skåne var på plats och följde en spännande dag med fokus på delaktigheten i EU och vilken plats EU har i årets riksdagsval.

Programmet klart för Skånes Energiting!

Energikontoret Skåne

Nu är programmet klart för Skånes Energiting 2018 – vi är stolta över programmet och glada över att intresset för att få vara med som talare har varit så stort! Skånes största mötesplats för energifrågor arrangeras i år 19 juni och kommer att präglas av innovativa lösningar för att nå våra ambitiösa mål för 2030.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Utbildning av kursledare för familjehem – Ett hem att växa i

Utbildningen ges i samverkan mellan Malmö Stad och Kommunförbundet Skåne Tid:  Utbildningen omfattar två dagar. Dag 1-2    26 och 27 mars Kostnad: 2200 SEK ex moms kursmaterial, lunch och fika ingår. Begränsat platsantal max 25.

Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

  Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14:e april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PUL trädde i kraft 1998. Det nya PUL benämns som

Att leda i offentlig förvaltning

Har du nyligen fått förmånen att axla rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Vill du utveckla din kapacitet som ny chef och ledare? Vill du bygga en stabil grund

Fler kurser & konferenser