Green Mobility – Hur växlar vi upp omställningen?Foto: Magnus Gustafsson

Green Mobility – Hur växlar vi upp omställningen?

Publicerad:

Dela nyhet:

Under den tredje dagen av Nordic Clean Energy Week var det dags för Arena: Green Mobility, där Kommunförbundet Skåne i samarbete med Region Skåne arrangerade dagens första event ”Accelerating the deployment of clean fuels”. Under dagen samlades ledande röster för att diskutera gröna färdmedel, fossilfria bränslen och hur en på olika nivåer kan påskynda övergången till grön mobilitet.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Uppstart av nätverk för EU-ekonomer!

EU och internationellt

Igår hade Nätverk för EU-ekonomer sitt första möte! Uppstarten av nätverket är ett initiativ från Kommunförbundet Skåne om att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. För första gången samlades nätverket för att lära känna varandra, nätverka och identifiera nätverkets funktion.

Gratis tågsemester för 18 åringar – snart öppnar anmälan!

EU och internationellt

Initiativet från Europaparlamentet och EU-kommissionen om att skicka iväg europeiska ungdomar på en gratis tågresa under sommaren har nu landat i DiscoverEU. Den 12 juni öppnar ansökan, och då har 15 000 18-åringar chansen att ansöka om en gratis interrail-semester om 30 dagar i upp till fyra olika EU-länder.

Green Mobility – Hur växlar vi upp omställningen?

Kommunförbundet Skåne

Under den tredje dagen av Nordic Clean Energy Week var det dags för Arena: Green Mobility, där Kommunförbundet Skåne i samarbete med Region Skåne arrangerade dagens första event ”Accelerating the deployment of clean fuels”. Under dagen samlades ledande röster för att diskutera gröna färdmedel, fossilfria bränslen och hur en på olika nivåer kan påskynda övergången till grön mobilitet.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

CRA-utbildning 3 – dagar

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers

SMHFs studieresa

Tisdagen den 29 maj 2018 till sjön Bolmen Härmed inbjuds Skånekommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, miljö- och byggnämnder, samhällsbyggnadsnämnder, plan- och byggnämnder, tekniska nämnder (motsv) samt berörda kommunala bolag och de enskilda medlemmarna till en studieresa med

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad insats i form av en kurs för klienter oavsett missbruksmedel. Återfallsprevention är en s.k. evidensbaserad metod som har utvecklats inom beroendevården. Metoden kan användas med enskilda klienter eller i grupp format.

Fler kurser & konferenser