Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad - och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum - Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande grad. Vi vet också att resultatet är ett växande gap mellan invånarnas behov av bostäder och utbudet på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Därför måste vi bli bättre på att samverka och på att förstå varandras specifika förutsättningar och problem. Vi måste också bli mycket bättre på samhandling och med en gemensam röst föra fram det skånska perspektivet.

Därför har vi skapat Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

RS Skånskt Bostadsnätverk Symbol PositivEfter decennier av utredningar och alla-skyller-på-alla går vi nu tillsammans från ord till handling och gör någonting för att lösa problemen. Vi samlade bostadsmarknadens aktörer på Bostadsforum i Malmö i november 2014, och igen 2015.

Behovet av en ny bostad är tätt knutet till de största ögonblicken i en människas liv: familjen blir större – eller mindre, någon får ett nytt jobb – eller förlorar det, kärleken slår till – eller upphör. På så vis är bostaden nära kopplad till varje människas personliga livsförutsättningar och utveckling.

Samtidigt är en bostad en vara på en kommersiell marknad, ett arkitektoniskt uttryck, en del av stadsmiljön och en avgörande faktor i den regionala utvecklingen.

Ska vi få balans på den skånska bostadsmarknaden krävs samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling.

Läs mer om arbetet med Skånskt Bostadsnätverk på nätverkets hemsida.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sofia Edward