Räddningstjänst

Sedan 1997 har Kommunförbundet Skåne skapat förutsättningar för strukturerad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. Det har skett genom konstellationerna Räddsam Skåne Forum och Räddsam Chefsträff som träffas två gånger per år för att informera och fatta beslut kring utvecklingen av räddningstjänstverksamheten i Skåne.

På Räddsam Skåne Forum träffas samtliga räddningschefer i Skåne tillsammans med representanter från till exempel Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB), Polismyndigheten, Försvarsmakten, Brandskyddsföreningen, SOS Alarm, Länsstyrelsen och Region Skåne. I det här forumet ges information kring vad som händer i verksamheterna för att kunna underlätta samverkan och fatta informerade beslut.

På Räddsam Chefsträff går räddningscheferna i Skåne igenom viktiga frågor kring den gemensamma utvecklingen av Skånes räddningstjänsters och fattar beslut kring hur besluten ska genomföras.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Bo Persson